(b)Arca lui goE

b-Log anonim, amator si ventrilog al celor fara de blog. Despre NIMIC

Despre controversa Djokovici

Posted by Arca lui Goe pe ianuarie 10, 2022

Mult stigmatizat peste tot pe glob, tenismanul sârb s-a impus în instanță. I s-a anulat deci interdicția intrării în Australia, fără ca rectificarea samavolnicei decizii să fie definitivă, ori să pună capăt inflamărilor.

Pare că nu mai putem sta strâmb și judeca drept. Iar statul de drept pare că nu mai poate sta decât strâmb. Ce-mi inspiră amploarea disputei privind un simplu tenisman, precum și graba și virulența stigmatizării lui Novak Djokovici? Nimica bun. Și multe, multe motive de mare îngrijorare.

Verdictul

Din sentința justiției australiene, una cu magistrați, totuși, independenți, reiese că Djokovici s-a deplasat pe drept în Australia nevaccinat. Nu știu dacă autoritățile de la Canberra vor acționa judicios și după anularea anulării nedrepte a vizei sale.

În așteptarea verdictului ministrului de resort, în prerogativele căruia se găsește și dreptul de a anula anularea anulării, dar și cel de a emite un verdict care să-i dea câștig de cauză tenismanului campion, știu că Australia s-a blamat rău. Mai rău decât sportivul, care, fie că ne convine decizia sa de a nu se vaccina din motive medicale, fie că nu, era în drept să acționeze cum a făcut.

M-am ferit în trecut să recomand cuiva orice în chestiuni medicale vitale: prea sunt neștiutor, prea puține sunt informațiile de care dispun, prea îmi e de preț libertatea de a gândi și de a alege, prea mare respect am față de viața omului ca să dau verdicte definitive. Când am ales să mă inoculez și să fac și rapelul, am acționat de bună credință. Dar am continuat să-i respect și pe cei care au ales altă cale, pe cei care se tem de vaccin, ori suspectează ceea ce li s-a părut a fi un tratament genetic insuficient testat.

Cu atât mai just îmi pare ca omul care are motive medicale să nu se vaccineze, (ori își asumă pe risc propriu și fără să pună în pericol alte persoane dreptul de a refuza să se supună acestei proceduri) să fie scutit de recriminări, de stigmatizări, ori de bețe în roate dacă vrea să-și exercite profesia.

Legea și salvaționismele

Nu am nici cea mai vagă simpatie pentru cei care încearcă să salveze lumea, impunându-le altora restricții severe, pe care adesea nu sunt gata să le asume pentru ei înșiși. Salvaționismul e începutul oricărei utopii, oricărui drum totalitar. Viața e extrem de prețioasă. Dar moartea face parte din ea.

Nu mi se pare, totodată, că sportul e, sau ar trebui să fie, atât de important încât să fie obligatoriu să ne dăm de ceasul morții să elucidăm varii decizii administrative, birocratice și juridice privind un concurs sau altul, un campion sau altul. Mi se pare normal să se boicoteze o Olimpiadă organizată de un regim totalitar și genocidal, pentru că am convingerea că privarea oamenilor de libertate și exterminarea, fie și ”doar” prin sterilizări forțate, a unui popor, depășesc miza, oricât de mare, a unor competiții sportive. Dar când furia generată de subiecte minore dă pe din afara planetei, merită să luăm aminte. Și să ne întrebăm, ce se amestecă în chestia asta dincolo de ranchiună, de invidii, de masificare. Poate interese, care amplifică mult viteza cu care ura și colectivismele se propagă în presă și social media?

Date fiind și drepturile fundamentale ale omului și incertitudinile legate de molimă și de mult lăudatul, dar nu întru totul fiabilul și eficientul ei antidot, am fost și rămân ferm împotriva coerciției, a silniciei, a invazivității în trupul și procesul decizionar al omului. Unele imunizări, mai ales infantile, aproape sută la sută sigure, sunt realmente vitale întru eradicarea unor epidemii atroce, mortale. E normal să fie obligatorii. Dar în această viroză gravă, o pandemie pentru prea mulți fatală?

Injecția, deși potrivit multor experți utilă, se vede că nu-i imunizează indiscutabil pe toți injectații și nu-i apără de noi contaminări, ori transmisii de virus. E, deci, fals argumentul potrivit căruia inocularea i-ar apăra (total) pe ceilalți și foarte îndoielnic cel care îi preface într-un presupus pericol general pe nevaccinați. Ceea nu înseamnă că aceștia din urmă nu sunt, la rigoare, un pericol pentru ei înșiși, ori pentru cei care, din motive medicale, nu se pot inocula, fiind expuși contaminării, dacă nu se păzesc strașnic.

E aplicabil și valabil, în această sferă, dictonul lui Mach, potrivit căruia nu e de domeniul științei ceea ce nu permite nici confirmarea nici refutarea unei teorii? Oricum ar fi, unde nu e (doar) știință, nu înseamnă că lipsește politica. Ea se ascunde adânc în intoleranța suspectă a multora față de Djokovici. Și în oroarea firească generată de entuziasmul fanatic și de elanul fatal care însoțesc debordantele efuziuni de sentimente de repulsie defulate de mulți, agresiv, în social media, în iraționalele cereri de deportare a sportivului.

Sigur, legea e lege. Și unde e lege nu-i tocmeală. Prin urmare, dacă o încălca, trebuia să se supună pedepsei. Dar verdictul s-a dat. Iar legea (care e și trebuie să rămână în statul de drept egală pentru toți, Djokovici nebeneficiind de privilegii de VIP, cererea lui de viză fiind anonimizată înainte de a i se aproba) e numai un aspect al speței. Poate chiar unul minor.

Major și îngrijorător e alt aspect al chestiunii. E ceea ce Rafael Nadal, principalul său concurent, a calificat, just, drept ”circul” controversei din jurul lui Novak Djokovici. Unul iscat de varii interese. Nu doar de cele uzuale, economice și publicitare ale sportului. Ci și de altele, politice.

Gloata, inegalitatea tratamentului aplicat unui VIP și precedentele istorice

I s-a retras viza lui Djokovici pentru ca gloata să nu afirme că i s-ar fi acordat privilegii unui VIP? Oricare ar fi motivul problemelor sale cu autoritățile australiene, gloata fremătând de ură a cerut grabnica lui expulzare, dând probabil în clocot, cu patima caracteristică, pe net, tocmai pentru că omul e o personalitate. Și mai e și una incomodă. Sârbul e, vădit, un nonconformist, care-și asumă deschis libertatea de a apăra poziții impopulare, contestabile și contestate. Or, tremurând de nerăbdare în fața oricui îndrăznește să conteste autoritatea politică și ideologică, o masă care abia își așteaptă și defularea și răzbunarea și conducătorul care s-o dirijeze spre explozie se manifestă mai mereu la fel. E gata să rupă în bucăți orice asumare personală de libertate și de răspundere.

De ce-mi amintește conformismul și viscerala idiosincrazie provocată de libertate, afișate în această nerăbdare și ostilitate față de drepturi individuale și devieri de la normă?

Îmi amintește de vânătorile de vrăjitoare din Salem. De gândirea magică dindărătul execuțiilor, pe rug, ale femeilor acuzate în Europa medievală de farmece. De alte prigoane similare, al căror punct culminant s-a situat în suta de ani dintre 1550 și 1650. Le-au iscat patimile și salvaționismele din timpul altor pandemii, războaie religioase și schimbări climatice: era vremea micii epoci glaciare.

Ceva din această gândire magică a supraviețuit în noi. S-a păstrat în precauțiile corectitudinii politice, care se ferește ca de foc să nu demonizeze orice expresie care ar putea leza sentimente identitare, presupuse victime potențiale, orice sensibilitate, fie și exagerată, sau nejustificată, dar se năpustește cu vehemență necruțătoare asupra oricui e perceput ca ofensându-i prescripțiile.

Ura neoreligioasă și calea ”soft” a lichidării democrației

Dar în chestiune nu sunt doar mișcarea woke, religia ei seculară și masele puse în acțiune prin împătimire, spre a asigura accesul ideologilor ei la ”putere”, conceptul care obsedează gândirea marxistă și deconstructivistă europeană. În cauză, apropo de putere, e ceea ce filosofii francez și italian, deconstructivistul Michel Foucault și libertarul Giorgio Agamben au numit, cu decenii în urmă, ”bioputerea”, prin care statele pot anula drepturile omului, drepturile civice și democrația, în numele ”biopoliticii”. E vorba de ceea ce, pentru Agamben, cel mai intens discutat filosof contemporan, e riscul ”dictaturii medicale”, care transformă știința într-o nouă religie laică, atribuindu-i o lipsă de alternativă la fel de dogmatică, precum dogmele impuse cândva cu rugul, de inchiziție.

Ceea ce e greu de disociat de cuvintele scriitorului britanic Aldous Huxley. Evocând distopia sa, ”Brave New World” și a lui Orwell, ”1984”, Huxley trimitea (în 1958) la ”coșmarul organizării totale” pe care o descrisese în cartea sa din 1931. Era valabilă? Era. Stalin murise și se atenuase groaza pe care o inspirase. Hitler era o amintire sinistră și devenise, în vest, paradigma odioasă a dictatorului genocidal ale cărui versiuni viitoare vor trebui împiedicate cu orice preț să mai acceadă la putere. Ca atare, lui Huxley i s-a părut că ”progresul științei și tehnologiei” i-ar fi făcut mai verosimilă propria viziune – una a tiraniei totale, dar ”soft”, în aparență blânde, mai puțin crunt punitive decât totalitarismul imaginat de Orwell și mai consistent bazate pe conformism și epicureism, pe spălare pe creier, pe control demografic și social, pe droguri și pe manipulare individuală și colectivă.

În estul ex-comunist, de pildă în China, Orwell rămâne perfect actual. Și în vest i se pune în aplicare newspeakul. Dar în ambele extreme ale lumii orientale și occidentale pare azi, într-adevăr, că distopia colectivistă a lui Huxley e mai aproape de a fi transpusă în chipul cel mai oribil.

Și fatal pentru democrație. Căci drepturile individuale sunt, în vest, în acut pericol. Le amenință hipertrofierea unor drepturi ipotetice, de grup real, sau imaginar. Sunt în pericol din pricina politicilor identitare, care alimentează pretutindeni ura etnică, sau religioasă și delictele comise din pricina unor astfel de inflamări și încalcă alte drepturi ale omului și ale majorităților, precum și libertățile lumii civilizate, îndreptând Occidentul, cândva liber și prosper, spre un nou totalitarism.

Motive de neliniște acută

Cu tot cu dreptul părinților de a-și educa proprii copii, cu tot cu libertatea de opinie și a presei, cu tot cu libertatea de mișcare și religioasă, ori a științei nesupuse cazurilor ideologice, (date pentru că tiranul poate), aceste drepturi sunt în pericol și din cauza crizelor și urgențelor, inclusiv medicale.

Ar demonta, deci, libertățile individuale nu doar fascismul și islamismul. Le atacă și revoluția culturală stângistă, bazată pe pretenții științifice și prezumții ideologice radicale, pseudosacrale, din care unele inculcă și animă impulsuri barbare, gregare și fanatice în sânul unei mase tot mai ample, isterizate de ideea progresului și de speranța obținerii sănătății perfecte, a salvării planetei de orice rele reale sau imaginare.

Acționând în interesul ”justiției sociale” și al altor, ipotetice, binefaceri, această mișcare urăște prin definiție, visceral, ca orice altă grupare totalitară, tot ce e adevăr, individ, istorie, ierahie, societate, meritocrație, tradiție, valoare, normă, civilizație, ordine, bun simț, claritate, frumuseţe și bunătate.

Nu au a ne impacienta deci doar avatarurile vizei a cărei acordare, retragere, anulare a retragerii, ori retragere a anulărilor au pus în mare dificultate un om și au incendiat spiritele în lume, nu doar între fanii unui sportiv și detractorii lui. Sau numai statutul de vaccinat sau nevaccinat al unui sportiv de performanță. Ori al oricui altcuiva. Ori numai deciziile australiene.

Există motive serioase de și mai mare tulburare. Scandaloase sunt inconsistența și aleatoriul revoltător al asumării și invalidării arbitrare de drepturi în ceea ce ar trebui să fie state de drept.

Îngrijorătoare sunt măsurile coercitive de o duritate fără egal și fără precedent adoptate în democrații liberale, mândrindu-se, altminteri, cu toleranța lor, în scopul impunerii de politici, ele însele aleatorii, versatile, instabile, insuficient fundamentate.

Nu mai puțin alarmantă, vestitoare de rațiune și demnitate sugrumate, e violența patimilor iscate de episodul Djokovici pe fundalul unui lumi libere tot mai casabile, tot mai periclitate de fragilitatea libertății ei, de intoleranța tot mai acută, de polarizarea tot mai furios și implacabil prescrisă de extremiștii societăților noastre. În cauză, mai mult decât pandemia, e viitorul de coșmar pe care ni-l pregătim.

Deutsche Welle – Autor: Petre M. Iancu (DW) , jurnalist Deutsche Welle Luni, 10 Ianuarie 2022, ora 17:18. Text de preluat de AICI

Update: Presa internaţională continuă să se minuneze de modul în care Guvernul condus de prim-ministrul Scott Morrison a „reuşit“ să creeze un fiasco planetar. În România, analiştii care l-au răstignit pe Djokovici, timp de o săpătămână, închizând ochii la amănunte cruciale, care îi dădeau dreptate sârbului, continuă să-l facă praf, inclusiv după ce Justiţia a făcut lumină, în acest caz.   În presa internaţională, în schimb, lucrurile stau foarte diferit. Iar un editorial publicat în „The Guardian“, sub semnătura lui Simon Jenkins (foto), subliniază ce se ştia de acum câteva zile: Australia are nişte probleme birocratice grave. Care acum au lovit într-o vedetă internaţională, declanşând un scandal uriaş.

Două articole de presă care redau destul de limpede si de concis faptul că „viața este complexă si are multe aspecte„:

 1. Australia, criticată dur în lume: „Au făcut din Djokovici un campion al drepturilor omului!“ | adevarul.ro

2. Australia, o ţară balcanică. Cazul Djokovic, eşecul propagandei | Claudia Postelnicescu | adevarul.ro

Super interesant in cazul celui de-al doilea articol este că în zona comentariilor se face remarcat admirabilul „d. D’Artagnan” care-si semnează comentariile (nu știu de ce) cu pseudonimul Vasile Porojan.

51 răspunsuri sa “Despre controversa Djokovici”

 1. Ca mica ilustrare a faptului ca îngrijorările pomenite de către jurnalistul de la „Deutsche Welle ” nu sunt deloc imaginare as propune articolul cu titlul Bigotul Djokovic: medicina alternativă, piramide magice cu puteri tămăduitoare și „gurul” bosniac Autor: Teodor Serban
  Joi, 06 Ianuarie 2022, ora 13:05

  Apreciază

  • Teodor Serban se întreabă retoric: „De ce a refuzat totuși Novak Djokovic o procedură recomandată de toți oamenii de știință ai lumii și care l-ar fi scutit de orice problemă? Mai ales că la Australian Open avea șansa ideală de a câștiga titlul cu numărul 21 de Grand Slam al său.”

   o procedură recomandată de toți oamenii de știință ai lumii !!! Va dați seama ce grozăvie? 🙂 Feciorul asta (Teodor Serban) e mai dihai decât dl. D’Artagnan. Ptiu drace…

   Apreciază

   • d'Artagnan said

    Ocupatiunea ta mintala, Dle. Goe, e la alte prostii!

    Păi io în tot ce-am scris până acum NU m-am referit la problemele lui Nole cu Australia.
    Da’ mătăluță devii orb, surd și vorbăreț ( ca să nu spun prost!) când se leagă (sau pare că se leagă) cineva de protejatul tău.
    Te ia cu capul.
    Asta se vede și din faptul că de doi ani de zile, de când nu mai am umor ai avut delicatețea să treci cu vederea această pierdere. Io mi-am dat seama că nu-l mai am și-am făcut ce fac toți umoriștii când le moare umorul: se duc la cimitirul umoriștilor! Adică pe Facebook. Unde mi-am luat, după cum bine știi, numele de scenă Herescu Narcis. Mă rog, mi l-am gravat pe piatra funerară.
    Puteau să mai treacă 10 ani și să rămâi discret cu pierderea mea, așa cum și eu rămân discret văzând cum încet, încet devii un bătrânel mizantrop și ursuz.
    Dar a trecut Nole prin zonă și s-a dusără dracului gentilomul din noi.

    Sper ca acesta să joace la AO.
    Sper să rezolve și misterul PCRului pozitiv (venit taman la fix, o întâmplare, desigur) din 16 decembrie, urmat de întâlniri fără mască. Întâlniri fără mască cu copii. Pe 17 decembrie. Urmate de alte întâlniri fără mască. Pe 18 decembrie. Pe 19 decembrie. Admir spiritul noncomformist al sârbului, dar dacă a fost așa, înseamnă că e …
    Iar dacă era negativ și putea să se întâlnească înseamnă că …
    Aș mai vrea să lămurească și antrenamentul din Spania, conform datelor bifate de el pentru viză.
    Ei, abia acum vorbesc de problemele lui Nole cu Australia, în varianta extinsă.

    Umorul meu a plecat de pe blogul ăsta, dar a rămas destul. Mă pufnește râsul: articolul lui Iancu care îndeamnă la toleranță îl postează un intolerant! Umor cât cuprinde, mon cher!

    Dl.Goe, ia zi, următorul text, scris de mine, fără umor, desigur, pare un proces verbal, este despre Nole?

    ” Noleeeee! Ăsta-i Nole, e Nole-al nostru! Noleeeee!!

    Tatăl lui Novak Djokovic greșește când spune că Nole e Serbia, iar Serbia este Nole!
    De fapt, Nole e Balcaniul, iar Balcaniul e Nole! Prin urmare, Nole e România, iar România e Nole!
    E român de-al nost’! Antivaccinist, ortodox, cu o nevastă fan conspirații 5G, cu un tată care-l compară cu Isus, problemele lui din Australia fiind comparate cu patimile lui Isus. E numărul 1 mondial, cam cum suntem și noi românii, în general. Normal că ne reprezintă!

    Nole-al nostru din Balcani bate cu racheta pe occidentali cam cum batem noi covorul cu bătătorul!
    Nole nu se supune regulilor stupide ale Ocultei!
    Prin urmare, Nole a ajuns român de-al nostru, iar Simona Halep a fost retrogradată, a câta oara?, la statutul de ”machidoancă”. Ea nu e româncă, pentru că s-a vaccinat, pentru că se supune regulilor acolo unde joacă.

    Pe mine asta mă irită cel mai mult, nu previzibila împărțire a opiniilor despre problemele lui Nole.
    Bă, băieți, deocamdată sârbul/românul/balcanicul Novak Djokovic, cel care sfidează Occidentul și bogățiile sale, care-i cu noi, săracii Europei, are reședința în Monte Carlo, Monaco. Deci și reședința fiscală, da? Adică statul sârb, conaționalii lui, nu văd bănuți din impozitele lui. De ce a ales Monaco? Ca să-și salveze banii.

    ”Machidoanca” Simona Halep are reședința fiscală în Constanța, România.

    Ce este hilar în toată această poveste este că australienii îl văd pe Djokovic drept ”bogatul”, ”specialul” căruia i se permite orice, căruia nu i se aplică regulile. De aia s-au și enervat!
    Și cum să nu se enerveze dacă ei, de doi ani de zile o țin numai în restricții draconice, care au inclus și şase lockdown-uri!
    Prin urmare, australienii nu au ciudă pe est-europenii săraci, ci pe superstarul multimilionar care, CRED ei, încearcă să fie privilegiat.

    Dar asta nu vrea să înțeleagă românașul nostru, și nici nu-l interesează, el știe foarte bine că ăsta-i Nole, Nole-al nostru!
    Noleee!!”

    Ia zi, e despre Nole? Da?! Sigur?
    Păi vezi că ești prost!!?

    Apreciat de 2 persoane

 2. si o dedicație muzicală pentru Nole sau pentru guvernul Australiei, la alegerea ta:

  Apreciază

 3. fotosinteză12 said

  Indirect și off topic se poate oare observa că gloata dă putere zeilor și tot gloata le-o ia?

  Apreciat de 2 persoane


 4. Update: Presa internaţională continuă să se minuneze de modul în care Guvernul condus de prim-ministrul Scott Morrison a „reuşit“ să creeze un fiasco planetar. În România, analiştii care l-au răstignit pe Djokovici, timp de o săpătămână, închizând ochii la amănunte cruciale, care îi dădeau dreptate sârbului, continuă să-l facă praf, inclusiv după ce Justiţia a făcut lumină, în acest caz.   În presa internaţională, în schimb, lucrurile stau foarte diferit. Iar un editorial publicat în „The Guardian“, sub semnătura lui Simon Jenkins (foto), subliniază ce se ştia de acum câteva zile: Australia are nişte probleme birocratice grave. Care acum au lovit într-o vedetă internaţională, declanşând un scandal uriaş.


  Două articole de presă care redau destul de limpede si de concis faptul că „viața este complexă si are multe aspecte„:


  Australia, criticată dur în lume: „Au făcut din Djokovici un campion al drepturilor omului!“ | adevarul.ro


  2. Australia, o ţară balcanică. Cazul Djokovic, eşecul propagandei | Claudia Postelnicescu | adevarul.ro


  Super interesant este că în cazul celui de-al doilea articol, în zona comentariilor, se face remarcat admirabilul „d. D’Artagnan” care-si semnează comentariile (nu stiu de ce) cu pseudonimul Vasile Porojan.

  Apreciază

 5. Transparența totală, toleranța, anonimatul si deplina liberate de exprimare acordate, fără discriminare, tuturor, sunt garanția succesului, iar rezultatele se văd. Cred că Arca lui Goe este „blogul” cu cel mai mare număr de troli pe cap de locuitor din lume. Iată avantajele unui sistem constituțional. Vivat. 🙂

  Apreciază

 6. Apreciază

 7. Apreciază

  • O.R. said

   Tulai, Doamne, tulai! Mare ţi-e grădina, Doamne, poarta-i deschisă şi proştii sar gardul!
   Nole a recunoscut că a mințit. vai de mine și de mine, ce mincinos a putut să fie. Doamne fere, să-i urmeze și alții exemplul.
   Nu îmi vine a crede! Cum măi Nole, chiar tu idolul, chiar tu prea măritul să crezi că poți duce de nas o lume întreagă, cum ai putut tu să minți într-un așa hal? Rușine să,-ți fie!

   PS Nu am nimic cu cei care NU se vaccinează, nu am nimic nici cu cei care SE vaccinează, este dreptul fiecăruia să aleagă ce este bine pentru sănătatea lui dar nu te folosi de un fals și nu pune în pericol sănătatea altora folosindu-te de minciună.

   Apreciază

 8. Bau Bau said

  Comentariul off topic al trolului Bau-Bau a fost mutat AICI

  Apreciază

  • Bau Bau said

   V-a fost frică rău că vor râde? :)))
   Ați pus și oțet?

   Apreciază

   • Bau Bau said

    Oricum, memoria dvs suprapune comentatori și timpuri. Oricum îi numiți troli pe cei care gândesc altfel decât domnia voastră!
    Oricum ați umplut puntea de oțet. Rămâne să blocați „trolii”. În baza principiului libertății de exprimare. Bravo! Minciunele a la Djocovic! :)))

    Apreciază

    • Mă tanti ești cam redundantă, că caraghioasa ai mai tot fost…

     Folosiți in mod abuziv verbul a „gândi”… persistentă. O natantoală persistentă.

     Vor râde??? 🙂 Drăguț. Si Cine-i împiedică să se râdă? Pot da click, apoi like, iconițe si râdere…

     Apreciază

     • Bau Bau said

      Sperați că ce băgați sub preș nu se vede. Jigniți grosolan, că altfel nu știți a dialoga. Nu-mi puteți interzice să evaluez cum doresc. Sau… aboliți libertatea de exprimare?

      Când v-am scris LIKE dvs. nu ați protestat. 🙂 Da, se pare că sunteți labil, vorba lui D Artagnan. Nici sensul cuvântului „natantoală” nu l-ați înțeles. Îmi pare rău.
      Oțetul chiar vă dăunează. Măcar folosiți din cel de casă. Poate deblocați circulația cerebrală.

      Apreciază

     • Bau Bau said

      Comentariu off topic mutat AICI

      Apreciază

     • Bau Bau said

      Comentariu off topic mutat AICI

      Apreciază

     • Bau-Hau – Scumpă doamnă dar ce anume vă retine aici cu forța încât să suportați ca o natantoală un tratament pe care-l considerați „jignitor” si „grosolan”? Că in afara de propriul ego nu prea are ce. Sau poate vă retine dragostea si admirația pentru dl. Goe? Tot ce va pot ruga este să vă străduiți să vă păstrați on topic si sa nu vă revărsați fluvial pentru a polua cu zgomot ca un troll ORdinar.

      Dupa câte se cam stie d-voastră sunteți natantoală de obicei așa că încă o rundă în cvasi-anonimat nu are cum sa vă „cauzeze” atât de mult încât să-i refuzați ego-ul d-voastră, datul in petic, mai ales după luni de strădanie in care ați pozat in interlocutor normal la cap. Poză ridicolă pentru că n-aveți niciun pic de talent actoricesc si vi se vedea compoziția de rânză pe la colțuri. A fost si acela un spectacol de comedie drăguț.

      Apreciază

     • Bau Bau said

      Comentariu off topic mutat de AICI

      Apreciază

     • Bau Bau said

      DVs vă plictisiți iute de conversații normale. Nu combateți idei, ci oameni. Vă vine chef de ceartă și o provocați.
      Toți cei care gândesc altfel decât dvs sunt fie proști, fie trolli perverși, fie amândouă.
      Memoria dvs. obosită suprapune comentatori și timpuri, ca într-un palimpsest. Și jigniți cu fervoare trecutul, prezentul și viitorul. Vai de Sean și sabadel. V-am ajutat cât am putut. Dar iacă m-am plictisit, că om sunt și eu.

      Apreciază

     • Bau Bau said

      ȘI…
      Mă amuză nespus reacțiile dvs. Le testez, asta fac pe aici.

      Apreciază

     • Testați? Vă amuzați? Ce drăguț ! V-ați ratat gargarele si v-ați ofticat. Asta s-a întâmplat. Resul sunt gesturi de natantoală care se crede troll vivace.

      Apreciază

     • Insistența entității Bau-Hau c-ar gândi (altfel) si că aceasta ar fi motivele persecutării ei are un comic aparte.

      Vai de Sean și sabadel. V-am ajutat cât am putut.” !!! 🙂 M-ai ajutat? Mă tanti cât de hilară poți fi? Ce ajutor era necesar? La ce? Ce ti-oi fi închipuit că faci? Matale ești dusă cu sorcova mai rău decât colegii lu matale, intelectualii OR si Iosif, căci ăia măcar își dau în petic fără alte pretenții.

      Apreciază

     • Bau Bau said

      Aveți o gândire repetitivă. Nu doriți parteneri de discuții, doar confirmarea opiniilor și cunoștințelor dvs. Până și jignirile le formulați fără pic de creativitate. Sunteți erudit, inteligent, dar deficitar la creativitate. Respingeți cu furie noul. Aveți senzația că cei pe care îi bănuiți a fi inteligenți vin să se dea mari, să vă învețe ceva.

      Cum asta?! Când dvs. ați inventat acest blog ca să răspândiți învățăturile dvs.?
      :)))

      Am senzația că ați ratat o carieră de profesor în real. „Metoda” dvs. funcționează doar cu cei manipulabili și obedienți. Din acest motiv nu prea aveți comentatori care pricep postări în engleză… etc. etc. Din acest motiv unora temele le par prea grele.
      Cei care vă privesc de la distanță văd cum procedați și nu se simt doritori să comenteze pe aici.

      Ar trebui să-mi mulțumiți pentru sinceritate. Nu o veți face. Veți arunca iar jigniri, că altceva nu știți face.
      OK, cei care ne urmăresc și nu „se bagă” vă văd. Nu e un spectacol prea fain.

      Ce să vă mai zic? primiți compasiunea mea.

      Apreciază

     • Esti uimitor de inventivă în a te milogi. Păcat că nu ai același talent în a inventa pretexte rezonabile care sa justifice miluirea.

      O sinceritate goală de conținut oferită insistent, abuziv, cu de-a sila, face mai puțin decât o minciuna frumos ticluită, strecurată în conversații decente, on topic, cu common sense. Când o găgăuță care se screme să si-o ofere publicului are mania de a confunda sinceritatea cu adevărul, lucrurile degenerează, entropic, din rău in mai rău. Așa că, vorba lui Nae Caranfil, sinceritatea matale să ți-o bagi in poponeață, ca să nu ti-o bage alții pe-a lor.

      P.S. Am depozite întregi din „compasiunea ta” auto-adresată, în toate variantele si instanțiile în care ai ținut să te manifești si să-ti cauți de milă. Si ca să fii miloagă si ridicolă până la capăt faci apel discret si disperat la (ah) „cei care ne urmăresc și nu „se bagă” dar văd”. Du-te mă tanti si te pitulă.

      Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: