(b)Arca lui goE

b-Log anonim, amator si ventrilog al celor fara de blog. Despre NIMIC

Știința în ședință

Posted by Arca lui Goe pe septembrie 30, 2022

„Știința” este un cuvânt care, precum multe alte cuvinte, are semnificații multiple si conotații diverse in funcție de contextul in care este folosit. Cu toții avem știință despre polisemia acestui termen si despre riscul de a crea cu ușurință confuzii prin glisarea accidentală sau intenționată printre accepțiunile asociabile acestei noțiuni: știința. Pentru a reduce riscurile unor divagări contraproductive as vrea să menționez de la bun început că în cadrul acestei schițe (sub formă de proză scurtă) încercăm să desemnăm prin termenul „știință” genul activităților umane orientate spre studierea fenomenelor observabile, repetabile si măsurabile si elaborarea unor modele teoretice ale acestora, care să identifice si să descrie elementele comune care se regăsesc în fiecare instanțiere a respectivelor fenomene observabile, repetabile si măsurabile. Desigur că aceasta definiție (de cuvinte) este departe de a fi integral coerentă, consistentă si exhaustivă, lăsând loc pentru interpretări si divagații duium (inclusiv in legătură cu sensurile cuvintelor observabil, repetabil si măsurabil, de ex), dar o menționez totuși, mizând pe faptul că este suficientă (așa cum este) pentru a-l face pe orice potențial cititor-observator (care stie ce sunt științele) să identifice exact știința la care mă refer in acest topic (aflat in continuarea celui precedent). Vorbim așadar despre activitatea de bază a savanților (oamenii de știință), de acea parte distinctă a culturii umane (asemănându-se si mai ales deosebindu-se de celelalte activități culturale umane distincte: arta, filozofia si religia). Știința este aceea sub a cărei titulatură generică se găsesc domeniile concrete, particulare: fizica, chimia, biologia, sociologia… si multe alte logii. Iar acum, după aceasta plictisitoare introducere, dacă tot ne-am lămurit astfel despre ce știință este vorba, cred ar fi momentul să înșiram si niște enunțuri care să lase loc de vorbe si discuții (…) prin care să se poată înțelege încă si mai exact ce este si ce nu este știința, ce face si ce nu face știința. Impresia mea este că in această privință există si se manifestă multe si grave confuzii, care sunt ele însele interesante ca obiect de studiu (eventual științific, iar dacă nu științific măcar arcagoeologic, așa de-un pamplezir, de-o glumă).

1. Primul enunț: Știința nu se ocupă (deloc) cu studiul realității, ci cu… (Cine e pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva… în unanimitate?)…

In genere ideea subînțeleasă este că știința s-ar ocupa cu realitatea. Că dacă nici știința nu, atunci cine? Arta se ocupă cu frumosul si cu emoțiile. Filozofia (plus logica si matematica) se ocupă cu noțiuni abstracte, generate de mintea omului „direct” în spațiul ideilor, nu în „prozaica” realitate, iar religia se ocupă cu spirtul accesibil prin credință si oricum transcendental în raport cu orice realitate. Omul de rând se ocupă cu… cele lumești, cu munca, cu sexul, cu drogurile, cu basmele si cu distracția, în calitatea sa de simplu consumator cultural (consumând inclusiv știință, alături de artă, filozofie, religie si alte sporturi).

Si atunci, pentru că (există ideea preconcepută că) cineva ar trebui să se ocupe si de realitate, în scopul de a o lămuri si explica pe înțeles, făcându-ne să realizam pe ce lume trăim, persistă cumva în mentalul colectiv ideea perversă că știința (singura care are un caracter empiric) ar fi fiind cea îndreptățită să primească sarcina rezolvării problemei realității. O idee cât se poate de falsă, generatoare de mari confuzii si neajunsuri, întreținută din păcate inclusiv din interiorul științei sau din vecinătatea acesteia. Foamea omului de a ști realitatea forțează aceasta idee, cum că știința, prin caracterul ei fenomenologic, empiric, bazată fiind pe observație (lumea „văzută”, nu lumea „gândită”, nu lumea „crezută”) si pe măsurători, trebuie să fie cea care se ocupă cu cruda realitate, cu demistificarea acesteia si predarea ei, la cheie, omului si omenirii. Doar că, în realitate (sic), știința nu are deloc acces direct la realitate. Esențialmente limitările științei oamenilor sunt, în acest sens, intrinsece naturii umane, aceleași cu cele ale omului de rând ori cu ale oricăror alți observatori din lume.

Știința nu poate face altceva decât (1) să amplifice acuitatea simțurilor, să extindă văzul, auzul, mirosul, să sporească (chiar colosal) informațiile accesibile simțurilor, să ofere șansa omului de a vedea mai departe, mai în adânc, mai in detaliu, si (2) să ordoneze mulțumitor informațiile culese astfel, dându-le un sens interior, o ordine intrinsecă, compatibilă si validă exclusiv în raport cu setul de informații obținute prin percepție. Știința nu operează cu realitatea, ci exclusiv cu mulțimea percepțiilor noastre, în interiorul acesteia. Pe acestea știința le studiază, le ordonează, detectând in interiorul acestei mulțimi a percepțiilor, elementele repetabile, șabloanele, regulile si relațiile aparente dintre elementele acestei mulțimi. Știința ne spune ceva despre percepțiile noastre, nu despre vreo realitate.

Omul, si prin urmare știința, nu are acces nemijlocit, direct la vreo realitate, ci exclusiv prin intermediul unor semnale accesibile minții omului, pe care, în mod optimist, le punem pe seama realității. Omul (omul în general, omul de rând, nu omul de știință) folosește ipoteza (speranța) că semnalele ajunse în mintea sa sunt venite de la realitate, sunt semne consistente ale existenței unei realități obiective, consistente si coerente, ordonată, si că aceste semne si semnale redau destul de consistent realitatea care le generează. Această ipoteză nu este o ipoteză științifică. Este o ipoteză, utilă, plauzibilă… dar nu este o ipoteză științifică. O ipoteza științifică este doar aceea care poate fi infirmată experimental. Prin însăși natura ei ipoteza că ceea ce percepem noi ar denotata consistent vreo realitate nu poate fi în niciun fel confirmată sau infirmată. Aceasta este o ipoteză perpetuă. Este o ipoteză care îngăduie omului să devină om de știință, ușurându-i decizia de a se apuca de știință. Odată ajuns om de știință, acesta ignoră (trebuie să ignore) ipoteza aceasta, care nu-l ajută cu absolut nimic, dimpotrivă. Nu că trebuie s-o considere falsă, pur si simplu trebuie să uite de ea si să se focalizeze pe mulțimea datelor… care este una cu mulțimea percepțiilor, ignored proveniența, oricum necunoscută si incognoscibilă a acestora. In interiorul mulțimii percepțiilor omul de știință are mult de lucru, o muncă absolut similară cu a celui care ne având nicio știință despre jocul de șah stă pe margine si se uită la cum joacă unii șah, partidă după partidă, încercând să deducă ce reguli ar descrie cel mai bine mișcările pieselor, ce anume se repetă, iar si iar, aparent inexorabil, în acele partide. Privind si analizând (omul de știința) trebuie să afle CUM, nu DE CE. Omul de știință creează teorii si modele care ordonează si dau sens mulțimii percepțiilor, o ordine strict interioară mulțimii percepțiilor respective si nimic dincolo de această mulțime (în vreo eventuală realitate). Nimic altceva. E mult? E puțin? Cum ne cum, asta e si nimic altceva. Partea frumoasă este că si noi profanii, trăim strict tot in lumea percepțiilor așa că știința de este de mare ajutor în a ne descurca în această lume. Oricât ar părea de bizar si de nefiresc, demersului științific îi este absolut indiferent care ar fi fiind natura realității, sau dacă chiar există vreo realitate. Știința nu se ocupă cu așa ceva. Știința nu se ocupă, deloc, cu ipotetica realitate. Nici știința. Poate vrei sa te ocupi tu. Ai realitate? 🙂

Ceea ce nu înseamnă ca n-ar exista adepți duium ai credinței mistice că știința s-ar ocupa cu studiul realității. Există. Puhoi. Chiar si printre oamenii de știință. Oameni si ei ca toți oamenii, în timpul lor liber. Libertatea de credință fiind garantată. Interesant este că această credință (falsă) poate stimula mulți oameni să se ocupe de știință.

2. Toate teoriile si enunțurile științifice sunt false sau… falsificabile (!?)… (Cine e pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva… în unanimitate?)…

Toate teoriile si enunțurile științifice sunt false. La prima vedere acest enunț (abraziv) poate părea (cel puțin unora) în ce mai bun caz o insolență gratuită, un teribilism, o metaforă forțată, dacă nu cumva de-a dreptul un enunț fals. Toată lumea stie că știința este sinonimă cu rigoarea si rigurozitatea, că teoremele si enunțurile (realmente) științifice se bazează (1) pe atentă verificare si (2) pe demonstrare, matematică (sau logică), irefutabilă. Nu? Nu chiar. Pentru a ajunge la vreo concluzie in legătura cu acest îngrijorător enunț care ne anunță apocaliptic si fără speranță că „Toate teoriile si enunțurile științifice sunt false.”, poate că, înainte de a ne arunca la „toate teoriile si enunțurile științifice”, ar trebui să începem prin a vedea dacă există măcar unele, câteva astfel de teorii si/sau enunțuri care să fie concomitent si științifice si false. E posibil așa ceva? Tu ce crezi? Poate un enunț științific să fie fals? Dar invers? Poate un enunț fals să fie științific? Fără a intra in subtilități si confuzii terminologice si semantice cred că putem fi (majoritar) de acord că da, pot exista teorii si/sau enunțuri științifice false. Care să se fi dovedit a fi fiind false… adică incorecte sau sau/si inexacte, imprecise, inconsistente, irelevante, incomplete, în ultimă instanță în neconcordanță cu datele observate (si incluse în mulțimea finită a percepțiilor empirice din domeniul de observabilitate si aplicabilitate al respectivei teorii). Pentru moment am schimbat enunțul mai complicat (despre falsitatea tuturor teoriilor) cu unul mai simplu de digerat si de demonstrat: există unor teorii științifice false. Una dintre cele mai consistente demonstrații ale acestui gen de enunțuri constă (pur si simplu) in găsirea unor exemple care sa se potrivească descrierii. As veni, de ex., cu trei exemple de teoreme/enunțuri: (a) Soarele răsare in fiecare zi de la est . (b) Toate lebedele sunt albe. (c) Teoria geocentrică a lui Ptolemeu. Ar rămâne de dezbătut dacă acestea sunt (sau măcar vreunul este) concomitent si științifice si false. Abia apoi om putea merge mai departe pentru a ajunge la vreo concluzie legată de falsitatea / perisabilitatea oricărei teorii sau enunț științific adică a tuturora. Pe cei slabi de înger sau nevricoși îi pot anunța anticipat că indiferent de concluzii, științei nu-i vor fi aduse prejudicii si nu-i vor fi câtuși de puțin știrbite credibilitatea si imaginea. 

Întrucât nimeni n-a fost împotrivă si nici abțineri n-au existat… cred că am putea accepta in unanimitate că cele trei enunțuri sunt simultan științifice si false. La urma urmei toate trei denotă empirism, reușind să descrie fenomene observabile, repetabile, lăsând loc pentru verificări (experimentale) care să le confirme si/sau să le infirme (având așadar caracter științific). Si in cazul tuturor celor trei exemple lucrurile s-au întâmplat ca la carte. (1) Au fost culese date observaționale (colecția percepțiilor de organizat). (2) S-a depus efortul de a elabora teoria care să modeleze logic relațiile dintre date (colecția percepțiilor) capabile să descrie șablonul după care se produc fenomenele observate, oferind consumatorilor de teorie științifică abilitatea de a face predicții. Cunoscătorii teoriilor respective puteau anticipa că mâine de dimineața (ori chiar pe 8 Noiembrie 2078) soarele va răsari la est, că următoarea lebădă pe care o vor vedea va fi albă, si că planetele si stelele vor avea pozițiile indicate in teoria geocentrica a lui Ptolemeu si chiar prezice cu precizie, din vreme cand vor fi eclipse de Soare sau de Luna. Si prevederile se cam adevereau, si experimentele capabile sa confirme valabilitatea enunțurilor nu lipseau. (3) Fiind vorba despre teorii științifice (nu de dogme), s-a dovedit că au existat si experimente empirice capabile să infirme respectivele enunțuri si teorii. Au fost observate lebede negre. S-a constatat ca Sorele nu face nimic anume în privința răsăririi (ci că Pământul se rotește întorcând locul in care te afli înspre Soare), iar Teoria geocentrica a lu Ptolemeu si-a încheiat domnia după 1400 de ani de supremație atunci cand alți savanți au reușit să potrivească din ce in ce mai multele observații si date culese empiric care o infirmau (nepotrivindu-se cu teoria) într-o noua teorie științifică (pe care aceste date noi o confirmau si n-o infirmau)… Așadar, da, exista teorii care sunt concomitent si științifice si false.

…până la urmă o teorie care nu reușește să se dovedească a fi falsă nu e științifică… ceea ce înseamnă că știința este, așadar, o colecție de falsuri mereu înnoite… Paradoxul este că, desi fiecare nouă teorie (adusă în lume cu aceeași veche speranță (…)) este o minciună mult mai subtilă si mai complexă decât precedenta, falsitatea teoriilor pare a se dovedi din ce în ce mai repede. Minciuna lui Ptolemeu a rezistat si persistat 1400 de ani. A lui Newton 300 de ani. A lui Einstein n-a prins nici suta… Minciuni cu picioare din ce in ce mai scurte… Pare-se că știința însăși cu asta se ocupă in principal, cu auto-sabotarea, lucrând cu zel la desființarea vechilor teorii, desi absolut nimeni n-o presează în acest sens, pentru că nici n-ar avea cine. N-are cine…

(am pasat paragraful malițios de mai sus din motive personale, de ciuda că n-am reușit să găsesc dovada irefutabilă a „teoriei” despre falsitatea si falsificabilitatea tuturor teoriilor științifice. Consolarea ar putea consta în faptul că nici contrariul nu poate fi dovedit rămânând la latitudinea fiecăruia să creadă ce-o vrea in privința asta si a mai ales în legătură cu viabilitatea ideii de „Theory of everything”). 😦 Apropo tu ce crezi? Theory of everything ar putea fi o teorie științifică sau nu?

Toate teoriile si enunțurile științifice sunt false” – Acest enunț nu este științific. Ceea ce nu-i știrbește cu nimic din “prestanță”. Iar pe deasupra, nu se poate dovedi sau demonstra că este adevărat, fals sau fără sens. Prin urmare poate fi ignorat sau i se poate atribui o valoare de adevăr la alegere. Eu unul presupun că-i adevărat si. fiind nedemonstrabil, l-as considera axiomă în contextul dat (acela în care încerc să vâr știința în ședință), ceea ce nu este un gest chiar absurd. Nu-i o credință oarbă. Există lucruri care alimentează aceasta presupunere… fără însă să constituie o demonstrație indubitabilă… Primul ar fi fiind șirul “nesfârșit” de teorii științifice (de până acum), care s-au dovedit în cele din urmă false (incorecte, incoerente, incomplete, imprecise, neuniversale, neultime)… al doilea “detaliu” care sugerează perisabilitatea inexorabilă a oricărei teorii științifice, ține de însăși natura procesului în urma căruia este generată o teorie științifica… si asupra căruia ar merita să meditam (independent) înainte de a produce comentarii mai detaliate. Timp de gândire, nelimitat, până mâine – poimâine.

Orice teorie științifică începe cu observarea unor evenimente repetitive, reproductibile, care pot fi percepute în mod repetat. Știința nu se ocupă (deloc) si nu ia în considerare lucruri care se întâmplă sau s-au întâmplat doar o (singură) dată ca niciodată. Spre norocul științei există o mare mulțime de „lucruri” (în colecția percepțiilor care ne alimentează simțurile si intelectul) care se repetă in mod persistent si consistent (aparent fără sfârșit). Primul pas in generarea unei teorii științifice constă în inventarierea, clasificarea, ordonarea si organizarea acestora. Respectivelor fenomene li se asociază mărimile primare si secundare, adică variabilele care să descrie cantitativ (măsurabil) ceea ce percepem, cum ar fi: distanță, timp, viteză, masă, accelerație, forță, energie, entropie, temperatură, etc (foarte mult etc)… Fiecăreia dintre aceste variabile i se desemnează convențional un etalon (o unitate de măsură) care va fi folosit pentru a reda numeric (aritmetic) cantitatea sesizabilă a fiecăreia dintre mărimile respective. Odată echipată cu acest instrumentar metrologic știința poate trece la pasul următor: observarea si măsurarea într-un număr cat mai mare de cazuri in care se manifesta fenomenele studiate. De exemplu căderea corpurilor lăsate liber (unul dintre cele mai vechi fenomene observabile si observate de către oameni)… Mărimile asociate: distanța, timpul, masa, viteza, accelerația, forța… Sunt lăsate corpuri de diverse mase să cadă de la fel de fel de înălțimi, măsurând-se (de ex), timpul in care corpul ajunge jos, si/sau viteza pe care o are in momentul impactului. Sunt consemnate riguros valorile numerice ale maselor, înălțimilor, timpilor si vitezelor. Inspectând aceste valori numerice sunt căutate apoi formule matematice, ecuații, care sa redea relațiile dintre valorile acestor mărimi, formule care să poate fi folosite predictiv, de exemplu sa poți calcula anticipat folosind o formula cat timp i-ar lua unui corp de masa „m” sa cada de la înălțimea „h” fără a mai face experimental măsurarea acelui timp. Pasul următor consta in verificarea formulei pentru cazuri cat mai multe si mai variate. Dacă se constată experimental că vreunele dintre valorile prezise de formula/ecuația propusă nu se potrivesc cu măsurarea experimentală, formula este declarată incorectă, este abandonată si se trece la căutarea altei formule. Cand valorile prezise de o formulă se potrivesc riguros cu măsurătorile (făcute într-un număr mare de cazuri dar fatalmente un număr finit) teoria este declarata valida. O mai verifica si alții si gata. Apoi intra in programa școlara si in producție (fiind folosita de către ingineri si tehnologi)… Dar, caci exista nu doar un dar ci mai multe… Știința nu oferă nicio granițe pentru deplina valabilitate a teoriei respective… Observarea s-a făcut într-un cadru finit, într-un context dat, iar măsurătorile s-au făcut pentru un număr finit de cazuri. In exemplu anterior corpuri de diverse mase au fost lăsate sa cada de la diverse înălțimi… dar oricât de multe cazuri ar fi fost studiate tot exista o masa maxima folosita in experiențe si o înălțime maxima de la care s-a efectuat observarea. Știința spune doar ca este foarte probabil ca indiferent de masa si de înălțime de la care „se cade”, lucrurile se vor petrece in acord cu formula dedusa (inductiv) pentru cazurile studiate experimental (un foarte mic set de cazuri in raport cu numărul cazurilor imaginabile sau posibile)… dar tot atât de bine este posibil ca ieșind din context sa se dovedească faptul ca teoria nu-i chiar universală. Ceea ce s-a întâmplat întotdeauna până acum. Un alt lucru pe care știința nu-l garantează este persistenta teoriei nici măcar in interiorul contextului studiat. Știința spune ca este foarte probabil ca si mâine un corp lăsat liber sa cada spre pământ, așa cum se întâmpla astăzi, la vedere, dar ca nu-i nicio garanție pentru asta. In chiar contextul dat este posibil ca felul in care se comporta lucrurile observabile sa se schimbe (de la sine ?!)… Ceea ce se pare că si se întâmplă… inexorabil…

Iti amintești felul in care era organizat antrenamentul de baschet al d-lui Goe? Un „om de știința” care observă fenomenul (de un număr mare de ori) încercând să-l deslușească poate propune o teorie științifica prin care se prezice că dl. Goe arunca la coș până înscrie 33 de aruncări. O astfel de teoria este bună, acceptabilă, dar este incompletă… întrucât nu include situația in care d-l Goe ar înscrie de 14 ori consecutiv (o dată sau de două ori), ceea ce ar face ca seria respectivă să se oprească la 31 sau 32 de coșuri înscrise (ca urmare a bonusului de un coș pentru 14 aruncări reușite la rând). De asemenea teoria respectiva nu va putea anticipa in niciun fel faptul că de la un moment dat d-l Goe își va schimba aleatoriu strategia de antrenament. Exact așa se întâmplă si cu teoriile serioase despre întâmplări din lumea celor observate. Mai devreme sau mai târziu se vor observa situații noi care nu se potrivesc teoriei (deoarece aceasta este in fond incorecta sau incompletă, potrivindu-se doar unora dintre situații dar nu tuturor) si/sau lucrurile vor începe sa se manifeste cu totul altfel din cauza unor schimbări la o scara mai mare, exterioara contextului si domeniului studiat. Ceea ce pare a fi mereu posibil.. in infinit… A theory of everything ar fi posibila exclusiv într-un univers limitat, finit, foarte puțin probabil.

3. Alte lucruri cu care si de care nu se ocupa si cu care nu interferează. Ocupând-se exclusiv cu lumea celor văzute, observabile, repetabile, persistente, accesibile prin simțuri, așadar cu suma finita a tuturor percepțiilor noastre, știința nu se ocupa si nu interferează per se cu nimic altceva. Știința nu se ocupa cu infinitul. Știința nu se ocupa cu absolutul, nu are nimic de-a face cu întregul, cu totul existential. Știință nu se ocupa sa demonstreze ca Universul este infinit sau ca nu este infinit, nu afirma si nu postulează infinitatea sau finitatea universului si nu-si bazează niciuna dintre teorii pe infinit, infinitate sau finit si finitudine. Premisele infinității sau neînființații nu sunt in inventarul științei. Știința nu se ocupa cu studierea formarii, apariției, creației lumii in ansamblul ei. Demersul științific este total indiferent in raport cu orice presupunere legata de începutul si sfârșitul lumii, sau de totala absență a acestor puncte extreme. Știința nu include in arsenalul sau nicio premisă, ipoteza, axioma referitoare la crearea (sau ne crearea) lumii in ansamblul ei si/sau de existenta perpetuă a acesteia. Demersul științific este perfect indiferent in legătura cu orice enunț legat de cauza sau scopul existentei lumii sau de absenta acestora. Știința nu se ocupa cu sau de Dumnezeu. Stiinta nu se bazează nici pe existenta nici pe inexistenta lui Dumnezeu. Știința nu se ocupa cu demonstrarea, probarea, dovedirea existentei sau inexistentei lui Dumnezeu. Nicio teorie științifică nu probează in niciun fel existenta sau inexistenta lui Dumnezeu. Științei ii este indiferent daca lumea a fost creata, daca s-a auto-generat sau daca exista dintotdeauna pentru totdeauna, pretutindeni. Științei ii este indiferenta natura si sensul lumii in ansamblul acesteia. Pentru știință nu contează daca lumea in ansamblul ei ar fi fiind o simulare, o holograma, altceva sau nimic. Știință pur si simplu nu se ocupa cu aceste noțiuni.

4. Știința se ocupa exclusiv cu colecția finita a percepțiilor noastre, cu ordonarea acestora, cu extinderea pe cale empirică a acestei mulțimi a percepțiilor, cu găsirea unor modele matematice ale acestei mulțimi a percepțiilor si/sau a unor submulțimi a acesteia si a relațiilor observabile intre elementele acestei mulțimi. Pentru știința lumea este mulțimea percepțiilor, lumea datelor observate si observabile, iar teoriile sunt forme descriptive concise ale aceste lumi. Teoriile științifice sunt un ghid de care dă sens si ordine mulțimii studiate, strict in interiorul acesteia, oferind access la ceea ce se afla dincolo de acum si aici. Știința este o harta a lumii celor văzute. Atât si nimic mai mult.

5. Big Bang nu este o teorie științifică. Si asta cu toate că mai toți care au lucrat la ea sunt sau au fost oameni de știință. Este posibil să nici nu mai apuce să devină teorie științifica, ci să rămână până la capăt o conjectură. Din păcate există presiuni mari să fie adoptată ca ideologie, ca canon științific, Doamne iartă-mă.

In cazul in care impresiile de după lectura textului sau pur si simplu vizita pe Arca lui Goe ti-au adus in minte vreun gând pe care ai vrea sa-l redai într-un comentariu, ori chiar ai comentarii aleatorii cu care ai venit in minte de acasă sau din altă parte, recomandarea mea ar fi ca înainte de purcederea la postarea acestora, să-ti îngădui un moment de detașare pentru o scurtă audiție:

104 răspunsuri sa “Știința în ședință”

 1. As vrea să menționez că neclaritățile si confuziile în legătură cu ce anume este (ar fi fiind) știința nu ne afectează doar pe noi, profanii. Există dispute aprige si confuzii majore în rândul savanților si filozofilor în legătură cu criteriile care pot califica o teorie sau un (simplu) enunț pentru a fi încadrate sau nu în rândul celor științifice. Nu mi-am propus să rezolv aceste probleme si să clarific disputele respective, 🙂 ci doar să clarific setul de convenții cu care operez pentru a contura si propune o definiție coerentă, personală (personalizată) a termenului „știință”, definiție inspirată desigur din felurile altora de a percepe si concepe această noțiune, care să fie cadrul in care aduc in discuție anumite teme, teorii si termeni concreți (cum ar fi, de exemplu, gravitația, sau găurile negre, sau entropia… etc) care adesea pot avea cu totul alte conotații si semnificații în alte contexte, diferite (de exemplu în limbajul comun, în mistică, metafizică, ocultism, pseudo-științe, în filozofie sau în artă etc). Efortul de definire a științei în cadru arcagoeologic este practic un efort de clarificare a contextului arondat în care se intenționează inițierea unor discuții (pe anumite teme). Stabilirea conținutului științificității este așadar o lemă, un efort preliminar care, teoretic cel puțin, ar trebui să simplifice si să facă mai concise alte discuții (sau monologuri) din viitor.

  Si da, mai înainte de a propune acest comentariu am ascultat integral piesa muzicală despre nașterea si moartea unui univers. Căci, iată, si muzica se ocupă cu așa ceva. 🙂

  Apreciază

 2. Aldus said

  A discuta despre ce este știința, mai ales în termenii propuși în articol, seamănă teribil de mult cu a filosofa.

  1. Da, știința nu se ocupă cu realitatea

  Apreciază

  • Uluitoare perspicacitate. Într-adevăr prezenta proză scurtă nu este un articol științific, încadrând-se (cu chiu cu vai) în aria filozofiei științei. Cum de nu mi-am dat seama? Probabil că nimeni nu realizase. Mare noroc că avem parte de vizitatori inteligenți, erudiți si vigilenți, care au venit prompt si au risipit orice îndoiala. Da, ne aflam făcând o mică filozofie a științei, localizați desigur, la periferia acestui captivant domeniu de vorbe, in suburbii, deh, contextul, anturajul, si încă n-a ajuns Iosif cel profund la datorie. Si vai, nici Olga cea frugală, desi e 1 Octombrie, data fatidică la care anunțase că revine. Si na acuma, mai si știam că-i tot aceea te razimi de o umbră sau de crezi ce-a zis femeia. Bine că-l avem pe universalul si ubicuul Aldus mereu la dispoziție. Merci maestre.

   Apreciază

 3. Aldus said

  1. Da, știința nu se ocupă cu realitatea. (Ce-i aia realitate?). Știința se ocupă cu fapte, experimente, statistici, interacțiuni, proprietăți, teorii și validarea sau invalidarea lor. De exemplu, știm că un diamant este solid, tridimensional, cu suprafețe ce reflectă lumina etc. Dar toate acestea descriu niște proprietăți ale diamantului, nu diamantul în sine. Ce este un diamant? Pentru chimiști este carbon, pentru fizicieni este o sumă de atomi, pentru un economist este o monedă nevolatilă. Care dintre acestea descriu cel mai bine natura sau realitatea diamantului? Chestiunea realității e mai degrabă una filosofică. Căci, de exemplu, întreaga realitate ar putea fi o simplă iluzie (a se vedea teza creierului Boltzmann).

  2. Cuvântul falsificabil nu există în limba română. În engleză, găsim următoarea definiție: „Capable of being tested (verified or falsified) by experiment or observation.”, cu exemplul: ”scientific theories must be falsifiable” și având drept sinonime: „confirmable, verifiable”. O explicație simplă ar fi că știința face predicții clare cu privire la rezultatele unui experiment, care predicții pot fi confirmate sau invalidate – în ultimul caz teoria inițială dovedindu-se falsă. În lipsa acestei posibilități de verificare (care verificare se poate solda fie cu o confirmare, fie cu o infirmare – de unde și relația de sinonimie dintre confirmable și falsifiable) pășim în cadrul unor alte domenii, cum ar fi religia sau filosofia. Căci, de exemplu, cum ai putea valida sau invalida experimental teza existenței lui Dumnezeu?

  Apreciază

  • 1. Macar ești on topic. Pe moment cel puțin pe moment. Profan si superficial ca de obicei, dar măcar on topic. Desi… in elanul tău retoric se văd cu ochiul liber germenii viguroși ai derapajelor off topic viitoare pe care le anticipezi (involuntar, desigur)… Faptul că știința nu se ocupa cu realitatea nu înseamnă că trebuie să ne apucam să discutam in extenso despre „ce e realitatea”. Dacă vrei să mai intervii cu comentarii sper să te păstrezi on topic, măcar in cazul in care realizezi care este on topicul. Mulțumesc pentru înțelegere. (Conotațiile „tezei” creierului lui Boltzmann nu se referă în principal la caracterul iluzoriu al realități. Aducerea in discuție a acestei „teze” in contextul dat, denotă, în cazul lui Aldus, posibile probleme cu creierul lui Broca. A se aprofunda).

   2. Macar ai încercat. „teza existenței lui Dumnezeu” ??? Teza, între uz si abuz. Apropo, am impresia că ai lăsat neterminată revoluția religiilor, precum Preda Delirul. 🙂

   Apreciază

   • Aldus said

    Am scris ca să-ți salvez pagina, că nu comentase nimeni.

    Apreciază

   • Aldus said

    Nimeni în afara ta.

    Apreciază

    • Dar, înainte de a comenta (din milă, sunt mișcat) ai urmat recomandarea din topic?

     Apreciază

     • Aldus said

      N-am avut timp.

      Apreciază

     • Timp? Mulți se tot întreabă ce este timpul, ce-ar putea fi. Si când colo e simplu si banal: timpul este ceea ce-i lipsește lui Aldus. Si nu, nu este vorba despre bani. 🙂

      Aldus dacă ai fi avut (încă din copilărie) „banii” necesari ca să fi ascultat piesa propusă si să fi vizionat filmele si cărțile care ti-au fost recomandate de când a început epopeea ta arcagoeologică aici si aiurea, si altele așijderea, altfel ar fi arătat comentariile tale. Ar fi fost, in general, categoric mai scurte si mai puține, ceea ce te-ar fi făcut in subsidiar să ai mai mult timp si poate chiar echivalentul in bani. Asa ai rămas cu vorba lunga sărăcia omului in tentativele tale ingenue de a salva paginile unora si altora prin depunere de balast.

      Apreciază

    • Stil said

     Ola Aldus Come stas? Vezi că voi incepe din nou să te urmăresc Astalavista Aldus Și îi sun

     Apreciază

     • Unghii lungi (manichiură impecabilă), telefon delicat, touchscreen cu litere mici, mici… Rezultat jale…

      Olga, mesajele tale par a fi scrise în timp ce ești ce ești prinsa în alte activități (la care de obicei participă mai mult de o persoană). Ai putea să scrii mesaje pe bloguri în loc de țigara de după, nu în timp ce, că dai naiba foc la casă, la mașină sau la căpița de fân…

      Apreciază

     • Stil said

      Domne ce sa zic fac și două trei clătite cu dulceață de caise și termin.

      Apreciază

     • Olgo – Dacă urmărești să-l urmărești pe h-Alsuaș, vezi că se ocupă cu ura si la gară 🙂 că a stat într-o poziție după tine până la apucat dorul de darc-nea.

      Dar, să nu deviez de la subiect, tu ce crezi? Teoria Big Bang-ului este o teorie științifică sau nu… e? Tu ce teorie ai în privința asta? De curiozitate. Presupun că ai o teorie a ta, spre deosebire de h-Alduș, care sigur are o teză. Că așa e el, mai cutezător.

      Apreciat de 1 persoană

     • Stil said

      Alo, Alo Alduse, ma auzi? Alo, Alo, ma aude careva? Eu zic ca teoria big bang-ului chiar daca fuse mare si tare totusi nu-i teoria aia stiintifica acceptata si recunoscuta de toti cei ilustrii. Cred ca m-au auzit, am strigat asa de tare ca si surd de ai fi fost tot ma auzeai. Big bang-ul fuse un eveniment intamplator care a produs un haos organizat extins la scara universala.

      Apreciat de 1 persoană

     • Faină teorie Mioaro.

      întâmplător„??? – ce înseamnă întâmplător? După părerea ta, desigur. Dar „haos„? (Că, vorba lui Einstein, din haos Doamne-am apărut si m-as întoarce-n haos, si din repaos (??!) m-am născut, mi-e sete de repos)… Abia dacă explici sensurile acestor două cuvinte in viziunea olganiană, teoria ta poate să denote rotund, sfericitate. Adică că să fie completă. 🙂

      Apreciat de 1 persoană

     • Stil said

      Întâmplător adică pe nepusă masă adică pe stomacul gol adică cu foamea in gat iar haosul înseamnă dezordinea din ordinea dezordonată

      Apreciază

     • Olga – Nu m-ai lămurit. Sunt nevoit să te trag de limbă si să insist nițel cu întrebări ajutătoare. Este (in viziunea ta) „întâmplător” sinonim cu „absurd” sau cu „indeterminist” ori „acauzal”? Cand spui „întâmplător” te referi la un „efect” produs așa „din senin” fără nicio cauza (si poate fără niciun scop)? Întâmplător este cumva asta ceea ce trebuie înțeles prin „hazard”? Hazardul este (cumva) nu acauzal ci doar despre ceva absolut imprevizibil, care nu ar fi putut fi prevăzut in niciun fel indiferent de ce informații ar fi fost deținute aprioric? In mintea ta „hazardul” este absolut sau relativ? Pot fi considerate replicile tale pe Arca lui Goe întâmplătoare?

      Dar dezordinea? Ce este dezordinea? E cumva (tot) o ordine (dar) foarte complexă, complicată, absconsă, dificil de înțeles (adică că e relativă, aparentă)? Sau este ceva esențialmente opus, invers decât ordinea? Fiind așadar absolută, ca sursă a haosului? Care-i alegerea ta? In privința hazardului, dezordinii, haosului…

      P.S. Știința operează si ea cu haosul, doar că după cum îi este obiceiul (de a face obsesiv ordine) l-a îmblânzit nițel, definindu-l destul de precis, demistificându-l fără milă, aproape desființându-l, spre groaza lui Iosif si a altora care cochetează cu ideea ca din haos Doamne am apărut. Alții si mai rău, consideră ca totul a apărut din nimic. Tu ce crezi? Este posibil să apară ceva din nimic? Si? Atunci? Nimicul (acesta, acela) înseamnă mai degrabă ordine, ordine absolută sau (mai degrabă) haos, haos total? Iarăși vin si te întreb, tu, cum consideri? De curiozitate. 🙂

      Apreciat de 1 persoană

     • Stil said

      Întâmplător mai degrabă îl văd ca pe ceva neașteptat gen musafirul nepoftit. A apărut de undeva și te,-a deranjat Intr-un așa hal că ți-a stricat toată ziua și starea de spirit.

      Apreciază

     • Stil said

      Dezordinea o vad a fi un alt fel de aranjament nu o vad a fi complicată o vad soft și foarte libertina

      Apreciază

     • Ok, am înțeles. Hazardul este un troll. 🙂

      Apreciază

     • Stil said

      Posibil troll posibil nu

      Apreciază

     • Te pomenești că se va dovedi cândva că prezența ta aici nu-i (deloc) întâmplătoare si că replicile si gesturile tale (haotice) vor fi avut un rost, un sens, un scop, fiind totodată o cale, a ceva mult mai înalt si mult mai frumos decât simplă pălăvrăgeală. O fi vreuna. 🙂

      Apreciat de 1 persoană

     • Stil said

      Absolut

      Apreciază

 4. Radu Humor said

  Comentariu off topic mutat AICI

  Apreciază

 5. Stil said

  Mama mia ce multe cuno-stiinte are o știință și mama mia ce de rubedenii pendulează in jurul ei Știința știe dar nu spune chiar totul așa pe repede înainte orișicui și orișicum. Ea este misterioasă e selectivă își alege prada ostentativ. Cu aerele ei de tuberoză înaltă și zveltă cu mișcările ei unduitoare de sirenă îmblânzitoare și de viperă siluitoare atrage că un magnet către ea totul, totul carel este și el în căutare de răspunsuri la întrebări fără de răspuns. Nu te atinge de ea că te joacă pe degete doar după bunul ei plac iar daca nu te place te transformă în sclav pe vecie in sclavul iubirii de știință cu conștiință

  Apreciază

 6. In genere ideea subînțeleasă este că știința s-ar ocupa cu realitatea. Că dacă nici știința nu, atunci cine? Arta se ocupă cu frumosul si cu emoțiile. Filozofia (plus logica si matematica) se ocupă cu noțiuni abstracte, generate de mintea omului „direct” în spațiul ideilor, nu în „prozaica” realitate, iar religia se ocupă cu spirtul accesibil prin credință si oricum transcendental în raport cu orice realitate. Omul de rând se ocupă cu… cele lumești, cu munca, cu sexul, cu drogurile, cu basmele si cu distracția, în calitatea sa de simplu consumator cultural (consumând inclusiv știință, alături de artă, filozofie, religie si alte sporturi). Si atunci, pentru că (există ideea preconcepută că) cineva ar trebui să se ocupe si de realitate, în scopul de a o lămuri si explica pe înțeles, făcându-ne să realizam pe ce lume trăim, persistă cumva în mentalul colectiv ideea perversă că știința (singura care are un caracter empiric) ar fi fiind cea îndreptățită să primească sarcina rezolvării problemei realității. O idee cât se poate de falsă, generatoare de mari confuzii si neajunsuri, întreținută din păcate inclusiv din interiorul științei sau din vecinătatea acesteia. Foamea omului de a ști realitatea forțează aceasta idee, cum că știința, prin caracterul ei fenomenologic, empiric, bazată fiind pe observație (lumea „văzută”, nu lumea „gândită”, nu lumea „crezută”) si pe măsurători, trebuie să fie cea care se ocupă cu cruda realitate, cu demistificarea acesteia si predarea ei, la cheie, omului si omenirii. Doar că, în realitate (sic), știința nu are deloc acces direct la realitate. Esențialmente limitările științei oamenilor sunt, în acest sens, intrinsece naturii umane, aceleași cu cele ale omului de rând ori cu ale oricăror alți observatori din lume. Știința nu poate face altceva decât (1) să amplifice acuitatea simțurilor, să extindă văzul, auzul, mirosul, să sporească (chiar colosal) informațiile accesibile simțurilor, să ofere șansa omului de a vedea mai departe, mai în adânc, mai in detaliu, si (2) să ordoneze mulțumitor informațiile culese astfel, dându-le un sens interior, o ordine intrinsecă, compatibilă si validă exclusiv în raport cu setul de informații obținute prin percepție. Știința nu operează cu realitatea, ci exclusiv cu mulțimea percepțiilor noastre, în interiorul acesteia. Pe acestea știința le studiază, le ordonează, detectând in interiorul acestei mulțimi a percepțiilor, elementele repetabile, șabloanele, regulile si relațiile aparente dintre elementele acestei mulțimi. Știința ne spune ceva despre percepțiile noastre, nu despre vreo realitate. Omul, si prin urmare știința, nu are acces nemijlocit, direct la vreo realitate, ci exclusiv prin intermediul unor semnale accesibile mintii omului, pe care, în mod optimist, le punem pe seama realității. Omul (omul in general, omul de rând, nu omul de știință) folosește ipoteza (speranța) că semnalele ajunse în mintea sa sunt venite de la realitate, sunt semne consistente ale existenței unei realități obiective, consistente si coerente, ordonată, si că aceste semne si semnale redau destul de consistent realitatea care le generează. Această ipoteză nu este o ipoteză științifică. Este o ipoteză, utilă, plauzibilă… dar nu este o ipoteza științifica. O ipoteza științifică este doar aceea care poate fi infirmată experimental. Prin însăși natura ei ipoteza că ceea ce percepem noi ar denotata consistent vreo realitate nu poate fi în niciun fel confirmată sau infirmată. Este o ipoteză care îngăduie omului sa devină om de știință, ușurându-i decizia de a se apuca de știința. Odată ajuns om de știință, acesta ignoră (trebuie să ignore) ipoteza aceasta, care nu-l ajută cu absolut nimic, dimpotrivă. Nu că trebuie s-o considere falsă, pur si simplu trebuie să uite de ea si să se focalizeze pe mulțimea datelor… care este una cu mulțimea percepțiilor, ignored proveniența, oricum necunoscută si incognoscibilă a acestora. In interiorul mulțimii percepțiilor omul de știință are mult de lucru, o muncă absolut similară cu a celui care ne având nicio știință despre jocul de șah stă pe margine si se uită la cum joacă unii șah, partidă după partidă, încercând să deducă ce reguli ar descrie cel mai bine mișcările pieselor, ce anume se repetă, iar si iar, aparent inexorabil, în acele partide. Privind si analizând (omul de știința) trebuie să afle CUM, nu DE CE. Omul de știință creează teorii si modele care ordonează si dau sens mulțimii percepțiilor, o ordine strict interioară mulțimii percepțiilor respective si nimic dincolo de această mulțime (în vreo eventuală realitate). Nimic altceva. E mult? E puțin? Cum ne cum, asta e si nimic altceva. Partea frumoasă este că si noi profanii, trăim strict tot in lumea percepțiilor așa că știința de este de mare ajutor în a ne descurca în această lume. Oricât ar părea de bizar si de nefiresc, demersului științific îi este absolut indiferent care ar fi fiind natura realității, sau dacă chiar există vreo realitate. Știința nu se ocupă cu așa ceva. Știința nu se ocupă, deloc, cu ipotetica realitate. Nici știința. Poate vrei sa te ocupi tu. Ai realitate?

  Ceea ce nu înseamnă ca n-ar exista adepți duium ai credinței mistice că știința s-ar ocupa cu studiul realității. Există. Puhoi. Chiar si printre oamenii de știință. Oameni si ei ca toți oamenii, în timpul lor liber. Libertatea de credință fiind garantată. Interesant este ca aceasta credință (falsă) poate stimula mulți oameni să se ocupe de știință.

  Apreciază

 7. AdAmA5 said

  Comentariu off topic mutat AICI

  Apreciază

 8. AdAmA5 said

  Comentariu off topic mutat AICI

  Apreciază

 9. Toate teoriile si enunțurile științifice sunt false. La prima vedere acest enunț (abraziv) poate părea (cel puțin unora) în ce mai bun caz o insolență gratuită, un teribilism, o metaforă forțată, dacă nu cumva de-a dreptul un enunț fals. Toată lumea stie că știința este sinonimă cu rigoarea si rigurozitatea, că teoremele si enunțurile (realmente) științifice se bazează (1) pe atentă verificare si (2) pe demonstrare, matematică (sau logică), irefutabilă. Nu? Nu chiar. Pentru a ajunge la vreo concluzie in legătura cu acest îngrijorător enunț care ne anunță apocaliptic si fără speranță că „Toate teoriile si enunțurile științifice sunt false.”, poate că, înainte de a ne arunca la „toate teoriile si enunțurile științifice”, ar trebui să începem prin a vedea dacă există măcar unele, câteva astfel de teorii si/sau enunțuri care să fie concomitent si științifice si false. E posibil așa ceva? Tu ce crezi? Poate un enunț științific să fie fals? Dar invers? Poate un enunț fals să fie științific? Fără a intra in subtilități si confuzii terminologice si semantice cred că putem fi (majoritar) de acord că da, pot exista teorii si/sau enunțuri științifice false. Care să se fi dovedit a fi fiind false… adică incorecte sau sau/si inexacte, imprecise, inconsistente, irelevante, incomplete, în ultimă instanță în neconcordanță cu datele observate (si incluse în mulțimea finită a percepțiilor empirice din domeniul de observabilitate si aplicabilitate al respectivei teorii). Pentru moment am schimbat enunțul mai complicat (despre falsitatea tuturor teoriilor) cu unul mai simplu de digerat si de demonstrat: există unor teorii științifice false. Una dintre cele mai consistente demonstrații ale acestui gen de enunțuri constă (pur si simplu) in găsirea unor exemple care sa se potrivească descrierii. As veni, de ex., cu trei exemple de teoreme/enunțuri: (a) Soarele răsare in fiecare zi de la est . (b) Toate lebedele sunt albe. (c) Teoria geocentrică a lui Ptolemeu. Ar rămâne de dezbătut dacă acestea sunt (sau măcar vreunul este) concomitent si științifice si false. Tu ce zici? Abia apoi om putea merge mai departe pentru a ajunge la vreo concluzie legată de falsitatea / perisabilitatea oricărei teorii sau enunț științific adică a tuturora. Pe cei slabi de înger sau nevricoși îi pot anunța anticipat că indiferent de concluzii, științei nu-i vor fi aduse prejudicii si nu-i vor fi câtuși de puțin știrbite credibilitatea si imaginea. 

  Apreciază

  • Stely said

   Mai bine asa… 😁


   …decât . 😔

   Apreciat de 1 persoană

  • trei exemple de teoreme/enunțuri: (a) Soarele răsare in fiecare zi de la est. (b) Toate lebedele sunt albe. (c) Teoria geocentrică a lui Ptolemeu. Ar rămâne de dezbătut dacă acestea sunt concomitent si științifice si false. Sau măcar unul dintre ele. Tu ce zici?… Ai vreo preferință?

   Cine, ce să zică? Nimeni, nimic/ă. N-o fi nimic de zis. 🙂 Sau n-o avea cine. 🙂 Cine stie!? O fi o întrebare prea ușoară (cu răspunsuri evidente), ori o fi mult prea grea (încuiată, imposibilă) fără răspuns… Cine stie!? Jena sau neputință. 🙂

   Oricum toată discuția si toata insistența mea în privința punctului 2 de pe ordinea de zi a ședinței in care a fost băgată Știința ar deveni sau s-ar dovedi futile printr-un simplu gest (infinit jest) care ar consta in aducerea si etalarea unei singure teoreme sau enunț care să fie concomitent si (1) (eminamente) științific dar si (2) (universal) valabil (adevărat, nu fals). Are cineva disponibil vreun astfel de exemplu? Ca să nu mai lungim (inutil) „discuțiunea”. 🙂

   Apreciază

 10. Wissen ist Macht nichts wissen macht auch nichts.

  Cuvintul „stiinta” vine de la dorinta de a sti, dar nu are legatura cu realitatea. Stiinta incerca sa inventeze o realitate, sa o creeze.

  Sa-l luam pe recentul premiat Nobel in medicina, un suedez care lucreaza in Germania si al carui tata biologic a fost tot cistigator al premiului Nobel. Fiul se ocupa cu clonarea si cu o stiinta creeata de el, paleologie. Imi pun intrebarea oare cum a fost nascut Svante, nu cumva a fost clonat de ta-su?

  Apreciat de 1 persoană

  • Da, da, da, au început să se dea premiile la savanții de clasa întâi. Cu coroniță de flori si prima strigare un suedez (revendicat de dl. Țiganu pentru Germania). Omul vrea să ne împreuneze retroactiv la gene si sprâncene cu ai lu’ Neanderthal. Povesti vechi, dovezi noi.

   Știința încercă să inventeze o realitate, să o creeze„… Poate părea si așa. Desi de partea asta se ocupă mai ales drept – credincioșii, enoriașii științei, cei care cred în știință ca-n Dumnezeu, în loc de Dumnezeu. E o religie foarte la modă. ♫♫♫ Știința ea însăși e mult mai modestă, încercând, pe cât posibil (…) să se ocupe mai mult cu descoperirile si mai puțin cu invențiile. Știința vrea să stie ce-i cu lucrurile astea observate si observabile, atât, strict in interiorul „lumii” finite a acestor lucruri percepute. Faptul că din munca făcută cu râvnă de către d-na Știința rezultă colateral extinderea perpetuă a acestei lumi înspre dimensiuni colosale (de la 10 la minus 43 metri, la 90 de miliarde de ani lumină, cât e acum, față de cât era acum 100 de ani sau acu 2000, ăsta da avânt înspre imensitate, nu?) rămâne ne esențial. Mare, mare, dar tot finită.

   P.S. Mă bucur că ați trecut pe aici. Nu știam cum sa interpretez îndelungata absență. Pentru schi e cam devreme. Ma gândeam că poate chiar ați plecat să vă angajați vopsitor la Turnul Eiffel. Sau ați fost si d-voastră in Madeira?

   Apreciază

 11. Si niște întrebări (cam) off topic pentru toată lumea (adică pentru nimeni): Lumea văzută de om denotă obligatoriu frumusețe sau nu? Este frumusețea embedded by default în lume SAU frumusețea e doar o simplă găselniță de lux a intelectului uman? Dar ecuațiile care descriu lumea (celor văzute)? Trebuie musai ca acestea să fie frumoase si/sau să denote frumusețe, eleganță si armonie matematică SAU pot fi foarte bine șlampete, urâte, complicate, șchioape? Cum ar fi numărul pi, sau e, sau 1/137. 😦 O exista vreun univers în care pi este fix egal cu 3 (sfântă treime), nu cu 3,14… bla, bla, bla la infinit?

  Apreciază

  • Stil said

   Eu in general vad lumea destul de frumoasa si armonioasa iar Pi e 3.14.

   Apreciază

   • Ceea ce este totalmente irelevant. Faptul de a vedea te implică mai mult pe tine decât pe lume, așa încât rămâne profund neclar care este sursa frumuseții si armoniei pe care zici tu că le-ai sesiza. Dacă mai luam in calcul si deficitul de sinceritate / seriozitate si excesul de superficialitate si bășcălie, nu cred că lumea-lume poate ieși musai pe plus la capitolul studiat. Rămâne e sa mai auzim si alte păreri care eventual să înfrumusețeze lumea. Oricum cu o singură floare (tufănică) nu se face primăvară. Iar pi nu e 3.14.

    Apreciază

 12. Stely said

  ” Știința nu se ocupă, deloc, cu ipotetica realitate. Poate vrei sa te ocupi tu. Ai realitate? 🙂”

  Tot omul se” ocupa” si „are” Realitate pentru ca, de cand se
  naste pana cand moare ,o percepe cu toate simturile si tot ce(mai ) are in dotare si capata pas cu pas experienta .

  In afara faptului ca este „o constructie sociala , consensul unei colectivitati si un acord intersubiectiv ” mai are si o latura „transsubiectiva”, asta intrucat un simplu experiment poate infirma ” cea mai frumoasa teorie stiintifica”.

  „Trebuie sa facem deosebire intre ceea ce numim” Real si Realitate „.
  „Realul”inseamna ceea ce este, in timp ce „Realitatea” este legata de rezistenta in experienta noastra umana. „Realul” este , prin definitie , ascuns pentru totdeauna , in timp ce Realitatea este accesibila cunoasterii umane „(extras din „Noi, particula si lumea” de Basarab Nicolescu).

  Apreciat de 1 persoană

  • E aceasta o bază de discuție foarte solidă. Dl Basarab este ploieștean de-ai noștri, revoluționar. 👍

   Apreciază

  • …si cum in realitate (varianta nevirtuală) de când se naște omul își serbează ziua de naștere asta înseamnă că azi (chair si pe o Arca virtuală, lipsită de realitate mai dihai decât realitatea) putem felicita persoanele care-si aniversează azi venirea pe lume… ca de exemplu d-na Stely. La mulți ani cu belșug si sănătate si cu prezență în toate. 🙂

   Apreciază

   • Stely said

    Hopaa, acum am vazut mesajul dvs. Multumesc frumos pentru aducerea aminte pentru urare si gandurile bune.
    p.s. „Realitatea ” este ca desi am urmarit „pas cu pas” comentariile dvs tocmai pe acesta nu l-am vazut. 😯

    Apreciază

    • Din păcate mesajul a stat in mod inexplicabil la moderare o zi. Abia a doua zi am remarcat că doar eu il văd si l-am făcut vizibil… întârzierea de o zi l-a făcut ca până acum să fie „prea târziu”… Dar uite că până la urmă (cu ajutorul lui Aldus ??!) a ajuns el la destinație, adresantul cunoscut 🙂 Incă o data la multi ani cu sănătate!

     Apreciază

     • Stely said

      Nu a fost „ajutorul” lui Aldus. Eu am vrut sa mai citesc odata replica dvs la comentariul meu „inconsistent”. Am acest obicei sa ma intorc la locul „faptei” sa mai arunc o privire de ansamblu asupra celor spuse cu mai multe intelesuri etc. Si poate a mai fost si ceva(cuantic ) la mijloc , altfel nu-mi explic cum mi-a venit ideea sa intru „glont” la acel comentariu. Daca ar fi fost „cu ajutorul” lui Aldus m-as fi oprit la comentariile lui si la ce urmeaza, dar nici macar nu le-am citit pana acum, ci doar am dat cuvenitele raspunsuri la mesajele dvs si am plecat la „treaba”in bucatarie.😋
      Inca odata , multumesc si eu.

      Apreciază

  • @Stely – „Tot omul se ”ocupă” si „are” Realitate pentru că de când se naște până când moare, o percepe cu toate simțurile si tot ce (mai) are in dotare si capătă pas cu pas experiență.” – Cu tot respectul cuvenit unui membru fondator aș menționa totuși ca acest enunț este profund inconsistent, cel puțin sub aspect semantic. Faptul că ceea ce percepem cu toate simțurile ar fi fiind realitatea este doar o conjectură, o ipoteză, o presupunere… care nu poate fi in niciun fel probată, dovedită, demonstrată. Desigur că ați putea apela fie la (1) la un artificiu terminologic, numind realitate (definind-o astfel) suma percepțiilor cu care operează mintea d-voastră (ceea ce ar transforma afirmația d-voastră într-o tautologie), fie la (2) numind realitate (o definiție vagă) presupusa sursă a percepțiilor, indiferent care si ce va fiind aceasta, acceptând implicit ipoteza (neverificabilă) că percepțiile (chiar) ar avea (musai) o sursă… externă. Oricum relația dintre percepții si realitatea (astfel definită) rămâne totalmente ambiguă, vagă, irelevantă, necunoscută si incognoscibilă. Nu există niciun experiment (nici măcar mental, închipuibil) care să probeze felul in care ar relaționa „realitatea” (sau elemente ale realității) cu percepțiile la care are acces mintea noastră. D-voastra n-ați putea face nimic pentru a proba faptul că d-voastră chiar vă aflați într-o realitate-realitate (ca se pe care ați putea-o descrie in cuvinte, ca a Olgăi care face clătite cu dulceață de caise) si nu sunteți de fapt decât un creier într-un borcan care primește niște stimuli (excitații electrice) care generează fix percepțiile pe care le aveți ne aflate deloc in relația pe care o presupuneți (sau orice relație ați putea-o presupune) cu sursa acestor percepții. In explicația referitoare la inconsistenta semantică a enunțului d-voastră (o conjectură slabă), se poate subînțelege că am făcut totuși o presupunere: am presupus că dincolo de percepțiile noastre, oricât de misterioasă si incognoscibilă ar fi fiind, exista totuși o realitate, ca sursă a acestor percepții. Este desigur o ipoteza abuzivă, neștiințifică, nedemonstrabilă si neinfirmabilă. Am folosit-o doar în scop didactic, explicativ, ca schelă ajutătoare în constricția verbală propusă, si pe care, acum, la sfârșit, ca in cazul construirii oricărui edificiu, o demontez, eliberând fațada de prezența ei.

   Interesant felul in care Basarab încearcă să facă distincția între (ipotetica) realitate si mulțimea percepțiilor noastre folosindu-se (abuziv) de redefinirea contextuală a termenilor „real” si „realitate”.

   realitate = Fapt, lucru real care există efectiv, stare de fapt. Existență, tot ce există.

   real = Care are o existență obiectivă, independentă de conștiință sau de voință, care există în realitate.

   Apreciază

 13. Aldus said

  Deci, îți salvasem pagina cât decât sau nu? Nu, că după aceea au apărut Olga cea cu Stil, Neamțu Țiganu și Radu Humor. Noroc că ai mai plasat tu niște comentarii, ca și cum între timp te-ar mai fi citit cineva.

  > Faptul că știința nu se ocupa cu realitatea nu înseamnă că trebuie să ne apucam să discutam in extenso despre „ce e realitatea”.

  Nici n-aveam de gând, dar uite cum mă provoci.

  Da, la punctul (1) ai dezvoltat mai bine și mai clar decât ce-am schițat eu oarecum imprecis și superficial în acel exemplu cu diamantul. Asta este, știința e o știință a percepțiilor, adică a unor instrumente care mijlocesc contactul nostru cu realitatea, să zicem așa, și nu a realității înseși* (pun o steluță aici, că nu s-a definit nicăieri realitatea).

  De fapt, mai corect spus ar fi că indiferent dacă știința s-o fi nimerind să studieze chiar realitatea (poate realitatea e fix suma percepțiilor noastre? încă n-am definit-o, deci nu știm ce e și ce nu e) sau altceva, ea nu își propune să studieze realitatea. De aici derivă inutilitatea definirii realității în raport cu ce studiază știința: pur și simplu științei nu-i pasă de realitate.

  > Omul (omul în general, omul de rând, nu omul de știință) folosește ipoteza (speranța) că semnalele ajunse în mintea sa sunt venite de la realitate, sunt semne consistente ale existenței unei realități obiective, consistente si coerente, ordonată, si că aceste semne si semnale redau destul de consistent realitatea care le generează. Această ipoteză nu este o ipoteză științifică. Este o ipoteză, utilă, plauzibilă… dar nu este o ipoteză științifică.

  Este utilă într-o anumită măsură. Ca fapt divers, ea este infirmată de o serie de filosofii orientale, care afirmă că, deși plauzibilă, această ipoteză e într-o considerabilă măsură falsă (iată că pe lângă inventarea de cuvinte noi, am ajuns și să-i atribui falsității grade de comparație).

  > Știința nu se ocupă, deloc, cu ipotetica realitate. Nici știința. Poate vrei sa te ocupi tu. Ai realitate? 🙂

  Provocări după provocări…

  La punctul (2) te lungești inutil, mizând pe sensul dat cuvântului fals (că falsificabil e o invenție de-a ta) în acest context. O teorie științifică simplă este că viteza luminii în vid este egală cu 3 metri pe secundă. Această teorie este de asemenea falsă, după cum rezultă din numeroase experimente care au constatat că fotonii se deplasează mult mai rapid. O altă teorie științifică este că viteza luminii în vid este egală cu 299’792’458 metri pe secundă. Până acum, această teorie stă în picioare – dar este posibil ca în viitor anumite experimente s-o infirme, dovedind că în anumite cazuri (c) poate lua alte valori. Situație în care această teorie se va dovedi la rândul ei falsă. Cum în limba română nu avem cuvântul falsificabil, cel mai potrivit ar fi să spui că pentru ca o teorie să fie științifică, musai ca ea să facă niște afirmații clare și precise (să nu fie vagă, metaforică etc) și să îndeplinească criteriul verificabilității (cel puțin teoretic, dacă nu la momentul și cu instrumentele actuale). Dacă o teză nu poate și nu va putea fi niciodată verificată și infirmată prin mijloace științifice sau experimentale (și astfel implicit nici confirmată experimental), atunci ea nu este științifică. Exemplu de teorie neștiințifică: semnalele ajunse la noi provin de la realitate (ipoteză de la care plecăm aproape toți și pe care ai dat-o chiar tu mai sus ca exemplu) sau de la o iluzie (ipoteză prezentă în unele filosofii orientale). Nu poți testa asta, pentru că nu te poți ridica deasupra contextului, deasupra simțurilor și mijloacelor de sondare pe care le ai disponibile, căci orice formă de cunoaștere empirică îți parvine tot prin intermediul acestor simțuri. Și deci dacă simțurile îți sunt viciate, și informațiile provenite prin ele vor fi viciate, dar tu nu vei putea niciodată să-ți dai seama de asta, circumscris fiind acestor instrumente de experimentare.

  Știința se ocupă cu studiul, înțelegerea și poate modelarea sau controlul contextului, din care însă nu poate evada.

  Apreciază

  • ioi

   Apreciază

  • Aldus – Știu că in egala măsură ești interesat si de bancuri. Iti pot recomanda un loc cu bancuri categoric mai bune decât ale tale: bancuri acceptabile… cu care ai putea să-ti îmbunătățești repertoriul. Poanta aia cu „chestiile infirmate de o serie de filosofii orientale” e slăbuță. Ca când ai zice că afirmația lui Einstein despre faptul că Dumnezeu nu joacă zaruri nu e plauzibilă pentru că a fost infirmată de Aldus.

   P.S. Aldus nici metafizica nu se ocupă (deloc) cu realitatea… fizică, ci cu meta-realitatea. Chinul tau de a crea / simula o convergență competițională între știință si misticism este (doar) caraghios.

   Apreciază

  • @Aldus dixit: „O teorie științifică simplă este că viteza luminii în vid este egală cu 3 metri pe secundă. Această teorie este de asemenea falsă, după cum rezultă din numeroase experimente care au constatat că fotonii se deplasează mult mai rapid. O altă teorie științifică este că viteza luminii în vid este egală cu 299’792’458 metri pe secundă. „ – Ai un haz nebun maestre. Ai cumva si idee ce este „o teorie”? Dar… ce sunt fotonii? In contextul unor serii de filozofii orientale… desigur…

   De unde Dumnezeu ai copiat viteza luminii plină de apostrofe? 🙂

   Apreciază

 14. Cred că ar cam fi timpul să insistam un pic asupra unui cuvânt fals si anume „falsificabil” introdus anume în text, preluat ca false friend din limba engleză pentru a face trimitere la falsificabilitate care este un concept introdus de Karl Popper în filozofia științei. Cuvântul „falsificabilitate” introdus ca atare in limba română este sinonim cu infirmabilitate (proprietatea a ceva de putea fi infirmat). Cuvântul există (bine merci) în limba română (după cum se poate vedea AICI, dar nu există (încă) în dicționar unde a fost căutat in mod fatidic (dacă nu chiar destinic) de către Aldus. Termenul a intrat ca „false friend” din limba engleză ca traducere a lui Falsifiability. In proza propusă a fost introdus (în italic) în scop maieutic pentru a-l stimula pe cititorul interesat de tema data să facă săpături. Chiar eram curios să văd dacă dă cineva peste Logica descoperirilor științifice, lucrarea filozofului Karl Popper unde a fost introdus termenul. Dacă tot am băgat știința in ședință nu aveam cum să evitam din discuție tocmai criteriile utilizate pentru validarea/invalidarea caracterului posibil științific al unor teorii sau enunțuri. Pe scurt, in acord cu „teoria” lui Popper, o teorie este științifică dacă este construită în așa fel încât prin construcția sa semantică nu face imposibilă existentza unor experimente care să poată confirma valabilitatea ei, dar si (în egală măsură) existenta unor experimente care să-i infirme valabilitatea… adică (în termenii propuși de Popper să fie falsificabilă. Evident că „teoria” lui Popper nu este o teorie științifică (si nici nu se pretinde a fi).

  Șopârla strecurată in proză a fost o momeală destul de bună pentru inventatorul destinismului, doar că, fiind d-lui superficial ca însăși superficialitatea, căutările sale s-au oprit la cercetarea dicționarului său neactualizat. Ceea ce i-a fost motiv suficient să vină fără vină si să cotcodăcească ca o divină. Pe Arca lui Goe. 🙂

  Apreciat de 1 persoană

  • Aldus said

   Mă tem că de data asta nu mai ai dreptate.

   > pentru a face trimitere la falsificabilitate care este un concept introdus de Karl Popper în filozofia științei. Cuvântul „falsificabilitate” introdus ca atare in limba română

   Karl Popper nu a vorbit despre „falsificabilitate”, ci despre „falsifiability”. Dar desigur că orice editor de Wikipedia sau traducător de carte poate „introduce” cuvinte noi în limba română, traducând niște cuvintele englezești prin lingurision și furculision, adică prin termeni care de fapt nu există în română, dar nu-mi pare că asta-i suficient pentru a considera că acest cuvânt face parte deja din vocabularul mioritic. Nici din punct de vedere practic și nici d.p.d.v. teoretic.

   > Șopârla strecurată in proză a fost o momeală destul de bună pentru inventatorul destinismului, doar că, fiind d-lui superficial ca însăși superficialitatea, căutările sale s-au oprit la cercetarea dicționarului său neactualizat.

   De ce faci afirmații tendențioase și false? Chiar dacă n-am ajuns la pagina respectivă de pe Wikipedia, am înțeles mult mai repede și fără să ajung acolo ceea ce era de înțels, respectiv ceea ce afirmi tu mai sus. Deci nu m-am oprit la inexistența unui cuvânt, ci am explicat exact ce explici tu cu alte cuvinte în acest comentariu. Căci iată:

   În engleză, găsim următoarea definiție: „Capable of being tested (verified or falsified) by experiment or observation.”, cu exemplul: ”scientific theories must be falsifiable” și având drept sinonime: „confirmable, verifiable”. O explicație simplă ar fi că știința face predicții clare cu privire la rezultatele unui experiment, care predicții pot fi confirmate sau invalidate – în ultimul caz teoria inițială dovedindu-se falsă. În lipsa acestei posibilități de verificare (care verificare se poate solda fie cu o confirmare, fie cu o infirmare – de unde și relația de sinonimie dintre confirmable și falsifiable) pășim în cadrul unor alte domenii…

   Ce ți se pare de aici că trădează o neînțelegere a „șopârlei” strecurată de tine?

   Apreciază

  • Aldus said

   Mesaj off topic mutat AICI

   Apreciază

 15. I0' said

  Mesaj off topic mutat AICI

  Apreciază

 16. Întrucât nimeni n-a fost împotrivă si nici abțineri n-au existat… cred că am putea accepta in unanimitate că cele trei enunțuri sunt simultan științifice si false. La urma urmei toate trei denotă empirism, reușind să descrie fenomene observabile, repetabile, lăsând loc pentru verificări (experimentale) care să le confirme si/sau să le infirme (având așadar caracter științific). Si in cazul tuturor celor trei exemple lucrurile s-au întâmplat ca la carte. (1) Au fost culese date observaționale (colecția percepțiilor de organizat). (2) S-a depus efortul de a elabora teoria care să modeleze logic relațiile dintre date (colecția percepțiilor) capabile să descrie șablonul după care se produc fenomenele observate, oferind consumatorilor de teorie științifică abilitatea de a face predicții. Cunoscătorii teoriilor respective puteau anticipa că mâine de dimineața (ori chiar pe 8 Noiembrie 2078) soarele va răsari la est, că următoarea lebădă pe care o vor vedea va fi albă, si că planetele si stelele vor avea pozițiile indicate in teoria geocentrica a lui Ptolemeu si chiar prezice cu precizie, din vreme cand vor fi eclipse de Soare sau de Luna. Si prevederile se cam adevereau, si experimentele capabile sa confirme valabilitatea enunțurilor nu lipseau. (3) Fiind vorba despre teorii științifice (nu de dogme), s-a dovedit că au existat si experimente empirice capabile să infirme respectivele enunțuri si teorii. Au fost observate lebede negre. S-a constatat ca Sorele nu face nimic anume în privința răsăririi (ci că Pământul se rotește întorcând locul in care te afli înspre Soare), iar Teoria geocentrica a lu Ptolemeu si-a încheiat domnia după 1400 de ani de supremație atunci cand alți savanți au reușit să potrivească din ce in ce mai multele observații si date culese empiric care o infirmau (nepotrivindu-se cu teoria) într-o noua teorie științifică (pe care aceste date noi o confirmau si n-o infirmau)… Așadar, da, exista teorii care sunt concomitent si științifice si false.

  Apreciat de 1 persoană

 17. AdAmAmA78901000112 0xyzw said

  Comentariu off topic mutat AICI

  Apreciază

 18. AdAmAmA78901000112 0xyzw said

  (999)Noi unA, admiram Luna si stelele de pe cer, dar în Soare e lumina, si-n el marele mister. Nu ne închinam la stele, nici la Luna sau la Soare, ci la Cel ce printre ele, toata puterea o are.

  Apreciază

 19. …până la urmă o teorie care nu reușește să se dovedească a fi falsă nu e științifică… ceea ce înseamnă că știința este, așadar, o colecție de falsuri mereu înnoite… Paradoxul este că, desi fiecare nouă teorie (adusă în lume cu aceeași veche speranță (…)) este o minciună mult mai subtilă si mai complexă decât precedenta, falsitatea teoriilor pare a se dovedi din ce în ce mai repede. Minciuna lui Ptolemeu a rezistat si persistat 1400 de ani. A lui Newton 300 de ani. A lui Einstein n-a prins nici suta… Minciuni cu picioare din ce in ce mai scurte… Pare-se că știința însăși cu asta se ocupă in principal, cu auto-sabotarea, lucrând cu zel la desființarea vechilor teorii, desi absolut nimeni n-o presează în acest sens, pentru că nici n-ar avea cine. N-are cine…

  (am pasat paragraful malițios de mai sus din motive personale, de ciuda că n-am reușit să găsesc dovada irefutabilă a „teoriei” despre falsitatea si falsificabilitatea tuturor teoriilor științifice. Consolarea ar putea consta în faptul că nici contrariul nu poate fi dovedit rămânând la latitudinea fiecăruia să creadă ce-o vrea in privința asta si a mai ales în legătură cu viabilitatea ideii de „Theory of everything”). 😦 Apropo tu ce crezi? Theory of everything ar putea fi o teorie științifică sau nu?

  Apreciază

 20. AdAmAmA78901000112 0xyzw said

  Poate urmatorii decernati cu prix Nnobel, vor elucida acest interesant …mister! 🙂

  Apreciază

 21. „Toate teoriile si enunțurile științifice sunt false” – Acest enunț nu este științific. Ceea ce nu-i știrbește cu nimic din „prestanță”. Nu se poate dovedi sau demonstra că este adevărat, fals sau fără sens. Prin urmare poate fi ignorat sau i se poate atribui o valoare de adevăr la alegere. Eu unul presupun că-i adevărat si. fiind nedemonstrabil, l-as considera axiomă în contextul dat (acela în care încerc să vâr știința în ședință), ceea ce nu este un gest chiar absurd. Nu-i o credință oarbă. Există lucruri care alimentează aceasta presupunere… fără însă să fie o demonstrație indubitabilă… Primul ar fi fiind șirul „nesfârșit” de teorii științifice (de până acum), care s-au dovedit în cele din urmă false (incorecte, incoerente, incomplete, imprecise, neuniversale, neultime)… al doilea „detaliu” care sugerează perisabilitatea inexorabilă a oricărei teorii științifice, ține de însăși natura procesului în urma căruia este generată o teorie științifica… si asupra căruia ar merita să meditam (independent) înainte de a produce comentarii mai detaliate. Timp de gândire, nelimitat, până mâine – poimâine. 🙂

  Apreciază

  • Orice teorie științifică începe cu observarea unor evenimente repetitive, reproductibile, care pot fi percepute în mod repetat. Știința nu se ocupă (deloc) si nu ia în considerare lucruri care se întâmplă sau s-au întâmplat doar o (singură) dată ca niciodată. Spre norocul științei există o mare mulțime de „lucruri” (în colecția percepțiilor care ne alimentează simțurile si intelectul) care se repetă in mod persistent si consistent (aparent fără sfârșit). Primul pas in generarea unei teorii științifice constă în inventarierea, clasificarea, ordonarea si organizarea acestora. Respectivelor fenomene li se asociază mărimile primare si secundare, adică variabilele care să descrie cantitativ (măsurabil) ceea ce percepem, cum ar fi: distanță, timp, viteză, masă, accelerație, forță, energie, entropie, temperatură, etc (foarte mult etc)… Fiecăreia dintre aceste variabile i se desemnează convențional un etalon (o unitate de măsură) care va fi folosit pentru a reda numeric (aritmetic) cantitatea sesizabilă a fiecăreia dintre mărimile respective. Odată echipată cu acest instrumentar metrologic știința poate trece la pasul următor: observarea si măsurarea într-un număr cat mai mare de cazuri in care se manifesta fenomenele studiate. De exemplu căderea corpurilor lăsate liber (unul dintre cele mai vechi fenomene observabile si observate de către oameni)… Mărimile asociate: distanța, timpul, masa, viteza, accelerația, forța… Sunt lăsate corpuri de diverse mase să cadă de la fel de fel de înălțimi, măsurând-se (de ex), timpul in care corpul ajunge jos, si/sau viteza pe care o are in momentul impactului. Sunt consemnate riguros
   valorile numerice ale maselor, înălțimilor, timpilor si vitezelor. Inspectând aceste valori numerice sunt căutate apoi formule matematice, ecuații, care sa redea relațiile dintre valorile acestor mărimi, formule care să poate fi folosite predictiv, de exemplu sa poți calcula anticipat folosind o formula cat timp i-ar lua unui corp de masa „m” sa cada de la înălțimea „h” fără a mai face experimental măsurarea acelui timp. Pasul următor consta in verificarea formulei pentru cazuri cat mai multe si mai variate. Dacă se constată experimental că vreunele dintre valorile prezise de formula/ecuația propusă nu se potrivesc cu măsurarea experimentală, formula este declarată incorectă, este abandonată si se trece la căutarea altei formule. Cand valorile prezise de o formulă se potrivesc riguros cu măsurătorile (făcute într-un număr mare de cazuri dar fatalmente un număr finit) teoria este declarata valida. O mai verifica si alții si gata. Apoi intra in programa școlara si in producție (fiind folosita de către ingineri si tehnologi)… Dar, caci exista nu doar un dar ci mai multe… Știința nu oferă nicio granițe pentru deplina valabilitate a teoriei respective… Observarea s-a făcut într-un cadru finit, într-un context dat, iar măsurătorile s-au făcut pentru un număr finit de cazuri. In exemplu anterior corpuri de diverse mase au fost lăsate sa cada de la diverse înălțimi… dar oricât de multe cazuri ar fi fost studiate tot exista o masa maxima folosita in experiențe si o înălțime maxima de la care s-a efectuat observarea. Știința spune doar ca este foarte probabil ca indiferent de masa si de înălțime de la care „se cade”, lucrurile se vor petrece in acord cu formula dedusa (inductiv) pentru cazurile studiate experimental (un foarte mic set de cazuri in raport cu numărul cazurilor imaginabile sau posibile)… dar tot atât de bine este posibil ca ieșind din context sa se dovedească faptul ca teoria nu-i chiar universală. Ceea ce s-a întâmplat întotdeauna până acum. Un alt lucru pe care știința nu-l garantează este persistenta teoriei nici măcar in interiorul contextului studiat. Știința spune ca este foarte probabil ca si mâine un corp lăsat liber sa cada spre pământ, așa cum se întâmpla astăzi, la vedere, dar ca nu-i nicio garanție pentru asta. In chiar contextul dat este posibil ca felul in care se comporta lucrurile observabile sa se schimbe (de la sine ?!)… Ceea ce se pare că si se întâmplă… inexorabil…

   Iti amintești felul in care era organizat antrenamentul de baschet al d-lui Goe? Un „om de știința” care observă fenomenul (de un număr mare de ori) încercând să-l deslușească poate propune o teorie științifica prin care se prezice că dl. Goe arunca la coș până înscrie 33 de aruncări. O astfel de teoria este bună, acceptabilă, dar este incompletă… întrucât nu include situația in care d-l Goe ar înscrie de 14 ori consecutiv (o dată sau de două ori), ceea ce ar face ca seria respectivă să se oprească la 31 sau 32 de coșuri înscrise (ca urmare a bonusului de un coș pentru 14 aruncări reușite la rând). De asemenea teoria respectiva nu va putea anticipa in niciun fel faptul că de la un moment dat d-l Goe își va schimba aleatoriu strategia de antrenament. Exact așa se întâmplă si cu teoriile serioase despre întâmplări din lumea celor observate. Mai devreme sau mai târziu se vor observa situații noi care nu se potrivesc teoriei (deoarece aceasta este in fond incorecta sau incompletă, potrivindu-se doar unora dintre situații dar nu tuturor) si/sau lucrurile vor începe sa se manifeste cu totul altfel din cauza unor schimbări la o scara mai mare, exterioara contextului si domeniului studiat. Ceea ce pare a fi mereu posibil.. in infinit… A theory of everything ar fi posibila exclusiv într-un univers limitat, finit, foarte puțin probabil.

   Apreciază

 22. AdAmAmA78901000112 0xyzw said

  Comentariu off topic mutat AICI

  Apreciază

 23. 3. Alte lucruri cu care si de care nu se ocupa si cu care nu interferează. Ocupând-se exclusiv cu lumea celor văzute, observabile, repetabile, persistente, accesibile prin simțuri, așadar cu suma finita a tuturor percepțiilor noastre, știința nu se ocupa si nu interferează per se cu nimic altceva. Știința nu se ocupa cu infinitul. Știința nu se ocupa cu absolutul, nu are nimic de-a face cu întregul, cu totul existential. Știință nu se ocupa sa demonstreze ca Universul este infinit sau ca nu este infinit, nu afirma si nu postulează infinitatea sau finitatea universului si nu-si bazează niciuna dintre teorii pe infinit, infinitate sau finit si finitudine. Premisele infinității sau neînființații nu sunt in inventarul științei. Știința nu se ocupa cu studierea formarii, apariției, creației lumii in ansamblul ei. Demersul științific este total indiferent in raport cu orice presupunere legata de începutul si sfârșitul lumii, sau de totala absență a acestor puncte extreme. Știința nu include in arsenalul sau nicio premisă, ipoteza, axioma referitoare la crearea (sau ne crearea) lumii in ansamblul ei si/sau de existenta perpetuă a acesteia. Demersul științific este perfect indiferent in legătura cu orice enunț legat de cauza sau scopul existentei lumii sau de absenta acestora. Știința nu se ocupa cu sau de Dumnezeu. Știința nu se bazează nici pe existenta nici pe inexistenta lui Dumnezeu. Știința nu se ocupa cu demonstrarea, probarea, dovedirea existentei sau inexistentei lui Dumnezeu. Nicio teorie științifică nu probează in niciun fel existenta sau inexistenta lui Dumnezeu. Științei ii este indiferent daca lumea a fost creata, daca s-a auto-generat sau daca exista dintotdeauna pentru totdeauna, pretutindeni. Științei ii este indiferenta natura si sensul lumii in ansamblul acesteia. Pentru știință nu contează daca lumea in ansamblul ei ar fi fiind o simulare, o holograma, altceva sau nimic. Știință pur si simplu nu se ocupa cu aceste noțiuni.

  Apreciază

 24. 4. Știința se ocupa exclusiv cu colecția finita a percepțiilor noastre, cu ordonarea acestora, cu extinderea pe cale empirică a acestei mulțimi a percepțiilor, cu găsirea unor modele matematice ale acestei mulțimi a percepțiilor si/sau a unor submulțimi a acesteia si a relațiilor observabile intre elementele acestei mulțimi. Pentru știința lumea este mulțimea percepțiilor, lumea datelor observate si observabile, iar teoriile sunt forme descriptive concise ale aceste lumi. Teoriile științifice sunt un ghid de care dă sens si ordine mulțimii studiate, strict in interiorul acesteia, oferind access la ceea ce se afla dincolo de acum si aici. Știința este o harta a lumii celor văzute. Atât si nimic mai mult.

  Apreciază

 25. Apreciază

 26. 5. Big Bang nu este o teorie științifică. Si asta cu toate că mai toți care au lucrat la ea sunt sau au fost oameni de știință. Este posibil să nici nu mai apuce să devină teorie științifica, ci să rămână până la capăt o conjectură. Din păcate există presiuni mari să fie adoptată ca ideologie, ca canon științific, Doamne iartă-mă.

  Apreciază

 27. Aldus said

  Știința nu se ocupa cu sau de Dumnezeu. Stiinta nu se bazează nici pe existenta nici pe inexistenta lui Dumnezeu. Știința nu se ocupa cu demonstrarea, probarea, dovedirea existentei sau inexistentei lui Dumnezeu. Nicio teorie științifică nu probează in niciun fel existenta sau inexistenta lui Dumnezeu. Științei ii este indiferent daca lumea a fost creata, daca s-a auto-generat sau daca exista dintotdeauna pentru totdeauna, pretutindeni. Științei ii este indiferenta natura si sensul lumii in ansamblul acesteia. Pentru știință nu contează daca lumea in ansamblul ei ar fi fiind o simulare, o holograma, altceva sau nimic. Știință pur si simplu nu se ocupa cu aceste noțiuni.

  Hazardându-te să faci astfel de afirmații fără să precizezi mai întâi ce înțelegi prin Dumnezeu, riști să cazi într-o capcană pe care ți-o sapi singur. Căci dacă știința studiază lumea dar nu îl studiază pe Dumnezeu, rezultă că implicit tu îl consideri pe Dumnezeu ca fiind perfect disjunct în raport cu lumea; că transcendența Lui nu se intersectează în niciun punct cu imanența universului nostru. Sau, de fapt, tot al Lui. Ce te faci însă în situația unui Dumnezeu panteist, prezent în natură și identic cu ea? Căci atunci, studiind natura, fie că vrei, fie că nu vrei, fie că îți propui asta, fie că nu, fie că ești conștient de asta sau fie că nu știi, tot pe Dumnezeu îl studiezi.

  Interferențele dintre un posibil Dumnezeu și o posibilă creație a Lui nu se rezumă la panteism. Chiar și în Biblie avem cazuri de așa-numite minuni, în care o influență de ordin subtil, spiritual, invizibil se reflectă în lume, anulând sau contrabalansând pentru un scurt moment legile cunoscute ale universului fizic, sau poate făcând să se manifeste altele, încă necunoscute, fie de ordin tot fizic, fie de un alt ordin. Care ar fi cea mai potrivită atitudine a unui savant confruntat cu un astfel de miracol?

  În sfârșit, când spui că știința nu se ocupă de studierea lui Dumnezeu pleci de la premisa că știința nici nu poate penetra acele spații care sunt ale sufletului, ale credinței și ale speranțelor noastre. Dar este oare această presupunere, din punct de vedere al enunțurilor tale precedente de la 1 și 2, una științifică?

  Apreciază

  • Aldus – Strădania ta de a părea on topic este apreciabilă… într-un fel… in rest nu. La fel de apreciabil este si zelul cu care încerci să pari a fi avocatul lui Dumnezeu si a celor sfinte sau măcar spirituale. In realitate (care realitate?) ești un simplu Gică-contra venit la vânătoare de noduri in papură care ratează si conținutul si conversația, in tentativa de a-si urma agenda de troll agasant care trebuie musai să-i facă deranj celui care i-a refuzat statutul de interlocutor valid.

   N-are nicio importanta ce înțeleg eu prin Dumnezeu sau ce ar putea înțelege oricine altcineva in privința asta pentru a fi limpede ca știința nu se ocupa cu asta. Știința nu se ocupa nici de ageronope, nici de Teravnip. nici de Hobstmat ori cuvorabime. Nici de Avenobogum. Ca si de o infinitate de alte astfel de lucruri care nu se regăsesc in mulțimea lucrurilor observabile senzorial prin percepții. Nu-i deloc necesar sa explic ce înțeleg eu prin Teravnip pentru a fi limpede ca știința nu studiază Teravnip, ca nu se bazează pe existenta sau inexistenta acestuia, nu-l are ca premisa, nu-l are ca obiectiv, si ca nu e treaba științei sa dovedească științifica daca exista sau nu exista. Tu ai confuzii mari vizibile din faptul ca găsești credibila strategia pe care o folosești in campania ta de trollig. Tu in „profunda-ti superficialitate” probabil că-l confunzi terminologic pe Dumnezeu cu ceva identificabil in mulțimea finita a lucrurilor din portofoliul științei. Nu e problema mea. Nu eu o am de clarificat. Felul in care-l consideri tu pe Dumnezeu nu e problema mea. Poti considera bine merci sincer si profund ca toate lucrurile de care se ocupa știința sunt rezultatul direct al manifestărilor lui Dumnezeu. Nu contează. Nu contează care este sursa lucrurilor de care se ocupă știința. Știința le constată pe cele constatabile si încearcă sa inventeze niște modele descriptive ale acestora, potrivite celor observate, care sa slujească drept ghid, hartă, pentru cel care încearcă sa se orienteze dincolo de limitele lui acum-aici, nu in infinit, ci doar nițel mai departe decât acum-aici. In limitele „universului observabil”. Atât si nimic mai mult. Este o harta care se tot extinde (rămânând mereu finita), iar aportul de conținut in harta necesita adesea redesenarea hârții. Este o treaba mare foarte frumoasa a omului si omenirii. 🙂

   „Drama” ultimului tau paragraf este ingenua. Știință poate studia efectele observabile ale ideii de Dumnezeu, ale credințelor si speranțelor oamenilor, in mintea, in comportamentul acestora, in societate si in lume… Dar asta nu înseamnă ca știința s-ar ocupa sau s-ar baza in vreun fel pe ideea de Dumnezeu, ori ca știință ar avea ceva de împărțit cu religia, c-ar exista vreun conflict intre ele ori c-ar fi necesara vreo reconciliere ori vreo fuziune intre cele două. Conflictele exista intre oamenii care au confuzii privitoare la știință si religie, iar si reconcilierea estre necesara in mintea celor care au aceasta confuzie.

   Apreciază

   • Aldus said

    zelul cu care încerci să pari a fi avocatul lui Dumnezeu si a celor sfinte sau măcar spirituale

    Există vreo diferență între spiritual și sfânt? E ca în vânzări, sfințenia trebuie să bifeze suplimentar niște criterii de performanță? 🙂

    Nu-i deloc necesar sa explic ce înțeleg eu prin Teravnip pentru a fi limpede ca știința nu studiază Teravnip, ca nu se bazează pe existenta sau inexistenta acestuia, nu-l are ca premisa

    Păi aici greșești tu, sau, mă rog, te exprimi imprecis. Una-i să spui că știința nu se ocupă cu Teravnip (cum ai făcut tu) și alta-i să spui că știința nu-și propune să se ocupe cu Teravnip și n-o interesează așa ceva (cum era corect). Pentru că dacă peste 10 ani se decoperă că Teravnip era chiar mulțimea particulelor elementare, vom constata că timp de atâția ani știința chiar s-a ocupat de facto cu Teravnip, cu toate că nu și-a propus niciodată asta, neștiind că domeniul ei de studiu era chiar Teravnip.

    Eroarea asta am încercat eu să ți-o scot în evidență mai zus, dar văd că mesajul meu a căzut ca piatra în apă. Când spui că știința nu se ocupă cu X, faci o afirmație exclusivistă și categorică. Și ba da, este necesar să știi exact ce-i X, să-l definești. Pentru că altfel, știința se poate ocupa cu X chiar involuntar, fără să știe ce-i X și fără să-și propună să se ocupe de X. Ce spui tu este că nu-și propune să se ocupe de Dumnezeu, nu că nu-l studiază pe Dumnezeu. Dar o formulezi într-un mod greșit și te ții tare că nu-i adevărat când îți arăt asta.

    De exemplu, tu poți studia o anumită limbă fără să-ți propui să studiezi dialecte indo-europene. Iar dacă vin eu și te întreb de studiezi vreun astfel de dialect, tu zici că nici vorbă și nici nu te interesează și să plec cu prostiile astea de la tine. Dar când îți cer să definești sau măcar să enumeri dialectele indo-europene, nu vrei și spui că asta nu-i esențial. După care, peste un timp, afli cu stupoare că limba pe care o studiai e unul din dialectele indo-europene. Moment în care rațiunea te va sili să admiți măcar față de tine însuți că atâta timp nu ai făcut altceva decât să studiezi o parte din exact ceea ce susțineai sus și tare că tu nu studiezi. Dar susțineai asta pentru că nu aveai habar care sunt aceste dialecte. Și le studiai chiar fără să vrei și fără să știi.

    Ca să te delimitezi de X, e necesar să precizezi ce e X. Altfel, e posibil să te intersectezi cu X fără să îți propui asta, fără să urmărești asta și fără să fii conștient de asta. Simplul fapt că nu te interesează X nu-i o garanție că nu te vei intersecta mai mult sau mai puțin cu el.

    Știință poate studia efectele observabile ale ideii de Dumnezeu, ale credințelor si speranțelor oamenilor, in mintea, in comportamentul acestora, in societate si in lume…

    La altceva mă refeream eu acolo. De unde știi că, de exemplu, (in)existența lui Dumnezeu nu va putea fi dovedită experimental peste un anumit număr de ani, odată cu progresele tehnologiei? Situație în care teza existenței lui Dumnezeu va înceta să mai fie neștiințifică.

    Apreciază

    • Limitele mele sunt limitele limbajului meu, după cum spunea un mare filozof (de profesie inginer în construcția de avioane și elicoptere). Este vorba desigur nu doar despre limitele limbajul pe care sunt in stare să-l exprim, ci si de limitările limbajului pe care sunt in stare să-l înțeleg. Limitele limbajului tău Aldus sunt foarte joase. Tu ai probleme majore începând de la bază, de la înțelegerea mecanismului vorbirii. Ai creierul mic si gura mare. Multe din neînțelegerile ridicole cu care ții să te afișezi in lume provin din faptul că nu înțelegi cum funcționează vorbirea, cum devine treaba asta. Din felul in care redai ce-ai înțeles din ce citești reiese cu claritate nu numai că nu înțelegi vorbirea dar si că n-ai nici ce-a mai vaga idee că ai aceasta problemă. Unii oamenii nu sunt capabili să vadă ideile din cauza textelor, lectura textelor îi epuizează intelectual înainte de a ajunge la idee. Tu nu ești capabil să vezi textele din cauza cuvintelor. Tu practic buchisești. Te pierzi in sensul primar al vorbelor. Ești idiot. N-ai habar ce trebuie subînțeles, ce se presupune a fi aprioric cunoscut in legătură cu conținutul unui text, fie din context fie din afara lui, din cultura generala a cititorului, de ex. Ești eminamente ad litteram. Habar nu ai de distincția dintre mesaj si meta-mesaj. Rezultatele sunt comice. Ana are mere. Aldus are activitate. Pe bloguri.

     Deci tu insiști pe „ideea” (Doamne iartă-mă) că pentru a înțelege cadrul științific (pentru a definii domeniul științificității) trebuie musai să explic ce-ar fi sau ce înțeleg eu prim fiecare dintre elementele menționate: ageronope, Teravnip, Hobstmat, cuvorabime, Avenobogum si de restul infinității de alte astfel de lucruri care nu se regăsesc in mulțimea lucrurilor observabile senzorial prin percepții. Altfel n-o sa înțelegi ce este știință si cu ce se ocupă. Uneori stupizenia ta colosală este capabilă să producă însăilări de cuvinte de un comic fabulos: ”Pentru că dacă peste 10 ani se descoperă că Teravnip era chiar mulțimea particulelor elementare, vom constata că timp de atâția ani știința chiar s-a ocupat de facto cu Teravnip, cu toate că nu și-a propus niciodată asta, neștiind că domeniul ei de studiu era chiar Teravnip.” !!! Se descoperă !!! Cum Dumnezeu să se „descopere” măi Aldus așa ceva? Nu exista decât doua variante: (a) ori printr-un artificiu terminologic, asignând-se termenului „Teravnip” sensul de mulțimea particulelor elementare, ori (b) că Teravnip era de fapt un element al mulțimii lucrurilor observabile senzorial pe lista celor calificabile a fi identificate ca percepții si anume chiar mulțimea paniculelor elementare, doar că văzute din alta perspectiva (?!). Aldus, din text si din context, reiese explicit si implicit, dar mai ales se subînțelege (de către oricine înțelege minimal mecanismul vorbirii) că Teranvip nu este ceva observabil senzorial, nu din cauza vreunor limitări tehnologice, ci pentru că nu este, prin definiție, in lista respectivă. In cazul de față asta este valabil pentru ca termenul respectiv nu înseamnă nimic, fiind un cuvânt inventat de mine pentru tine si degeaba. In cazul celuilalt cuvânt si anume Dumnezeu, oricât de vagă si de evazivă a ar fi fost atitudinea mea in fata somaților tale de a-l defini eu pentru a stabili tu dacă-l bagi la știință sau nu, lucrurile stau si mai simplu. Un cititor normal la cap, ar fi fost capabil să deducă faptul ca indiferent ce va fi fiind Dumnezeu, in mintea mea, a ta sau a oricui, termenul era referit in accepțiunea comună care-l presupune pe Dumnezeu transcendental si inobservabil senzorial. Asta e situația când comunicam prin limbaj, apelam la pre înțelesurile limbajelor.

     Dacă tu însă prin Dumnezeu înțelegi ceva observabil accesibil percepțiilor, sau care va deveni așa mai devreme sau mai târziu, îți promit eu că acela va fi introdus ca obiect de studiu științific. Nu-ti pot promite ca savanții îi vor păstră denumirea in varianta Aldus (pentru că științificii ăștia au mania de a adopta propria terminologie, te pomenești c-or să-i zică Alduseus), dar te asigur că va studiat științific ca la carte. Din păcate faptul că ai carențe mari in a înțelegi mecanismul vorbirii nu ti-a creat doar confuzia aceasta „dumnezeiască”. Tu n-ai înțeles de fapt nici ce încerc eu să fac aici si nici ce nu fac. Tu te crezi in gară. Sper măcar că-ti e clar că nu e treaba mea să te lămuresc ce să crezi tu despre Dumnezeu si nici să fac conversații cu tine pe aceasta temă, că nu-mi propun așa ceva, iar a insista tu altminteri, mai in clar sau mai aluziv, este abuziv si off topic. Nu încerc să te lămuresc pe tine sau pe altcineva ce este știința sau ce să crezi tu că ar trebui să fie, ci doar să ofer un cadru minimal, convențional, contextual, de/limitativ in raport cu celelalte activități culturale umane, ca instrument de limitare a digresiunilor accidentale anticipabile (in viitor), cauzate de polisemia lexicala, de polifonia lumii si/sau de existenta unor dobitoci insistenți ca tine ori ca Iosif. Un cadru personal, pe care-l ofer (ca pe o sală de teatru, pe punte) exclusiv celor care sunt dispuși să-l accepte, si să intre in el. Daca s-or găsi. Daca nu, nu. Nu-l ofer si celorlalți si nu vreau sa vâr cu forța sau cu păcăleala alți spectatori in sală, in afara celor care accepta sala așa cum e. Universul celor științifice oferă un spectacol care merita să fie apreciat, urmărit si savurat, pe cât posibil fără perturbații, fără zgomote, poluare, interferente.

     Aici ca si pretutindeni spectatorii se auto-selectează. Pe cei nimeriți din greșeală încerc să-i lămuresc cu binișorul să-si vadă de drum, dar celor care pricep greu sau de loc, dar insistă totuși să se manifeste si să-si etaleze făptură si agenda, n-am de ce să le arat vreo îngăduința. N-am așteptări prea mari in privința ta (acuma fără supărare, sper, fiindcă ești cam idiot) dar sper totuși să-ti fi atins un nerv ceva, care să declanșeze vreun reflex care să te facă sa scrii spontan (daca tot trebuie sa scrii prostii) mai scurt, mai concis (știu ca poți), mai in așa fel încât să nu ajungi să te exprimi liber la Groapa de Gunoi. Cum consideri si tu.

     Apreciază

 28. Aldus said

  So what you are as a scientist working on the frontier – you’re in this idea factory. That’s what you are. […] When you have repeated experiments verifying an idea, we have a new objective truth that has emerged in those sciences. And what I’m telling you is that The Big Bang Theory […] The tenets of The Big Bang […] all of that is thoroughly supported by observations of this universe. Thoroughly supported.[…] Big Bang is not in trouble. I’m just saying, it’s not in trouble. It is a whole thing that could conceivably fit in in a deeper, bigger idea, but it’s not gonna be swapped out tomorrow. We’re not gonna find out tomorrow the early universe was cold instead of hot. That’s not gonna happen. That’s not how science works. […] And so The Big Bang is just fine. You wanna do something else with it? Take it body and soul and stick it in some other theory you have. But you can’t undo what the experiments and observations have shown.

  Neil deGrase Tyson zice că faci clickbait! 😀

  Apreciază

  • Aldus – Sunt la curent cu lucrurile astea. Cu putina atenție chiar si tu ai putea sesiza notele ideologice din campaniile de presa ale promotorilor de „Big Bang Theory”.

   Apreciază

   • Aldus said

    Eu am sesizat nuanțe ideologice la tine pe blog. Dincolo de asta, avem două voci care se bat „cap în cap” (sau gură în gură). Cititorul pe cine să-l creadă: pe astrofizicianul Neil deGrase Tyson sau pe blogărul care se semnează cu dl Goe? 🙂

    Apreciază

    • Sărmanul cititor. A ajuns la mâna lui Aldus, să fie forțat intre două opțiuni oferite de Aldus însuși, „astrofizicianul” Neil de Grase Tyson sau anonimul dl. Goe.

     Aldus, a-mice, nu aveai cum sa alegi alt videoclip mai puțin potrivit cu care să faci pe deșteptul. Si asta nu doar pentru că videoclipul respectiv e tâmpenioră ridicolă si rizibilă (tu te-ai uitat la el?), ci pentru ca „astrofizicianul” Neil de Grase Tyson n-a susținut si nu susține că sub titulatura „Big Bang Theory” s-ar afla o teorie științifică. Nu susține mai nimeni așa ceva. Big Bang Theory este o conjectură la care si cu care lucrează oamenii de știința. Te pomenești că tu susții că Big Bang e o teorie științifică. Te pomenești c-ai aflat ce este o teorie științifică. Ca de obicei papag-Aldus a venit să se dea-n stambă.

     Apreciază

 29. Aldus said

  În orice caz, dacă știința nu se ocupă decât cu teorii științifice și dacă Big Bang nu este o teorie științifică, este bizar faptul că atât de mulți oameni de știință discută despre această teorie în termeni științifici și o privesc sau o elaborează prin prisma unor rezultate experimentale, a unor observații și a unor instrumente științifice pe care le au la dispoziție. Este ca și cum savanții ar începe să discute despre Dumnezeu în termenii acelorași instrumente, observații și experimente empirice.

  După părerea ta, știința predispune la astfel de forme de misticism în masă în rândul chiar celor care o practică și studiază? O fi un viciu al naturii umane sau al științei?

  Apreciază

  • Nu toate lucrurile de care se ocupă în mod științific oamenii de știință devin teorii științifice. Unele se sting înainte de a apuca să devină teorii științifice (falsificabile).

   Foarte adesea atitudinea față de știință a multora dintre oameni (de obicei ordinari, dar uneori chiar si dintre cei „de știință”) este o formă de misticism. Oamenii cred pur si simplu in știință… într-o manieră foarte asemănătoare cu cea in care alții cred in Dumnezeu sau in Biserică sau in Mos Craciun, in Isus, in Buda, Mahomed, in Zana Măseluță sau in dragoste la prima vedere.

   Apreciază

   • Aldus said

    De fapt, aproape întotdeauna (și nu doar foarte adesea). Suntem cu toții niște idolatri, cerându-i medicinei sănătate și viață lungă, cerându-i științei cunoaștere și cerându-i tehnologiei acte magice (de exemplu, să se aprindă becul când apăsăm pe un buton). Asta-i fără doar și poate adevărat.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: