(b)Arca lui goE

b-Log anonim, amator si ventrilog al celor fara de blog. Despre NIMIC

d-Efectul de Gringoladă

Posted by Arca lui Goe pe martie 16, 2023

„Sunt pro/fanii perifanilor cu epifanii, pe care-i cultiv si anihilez, întru diminuarea d/efectul de/gringoladă.”

Matematicianul Hari Seldon si-a petrecut întreaga existență dezvoltând o ramură a matematicii numită psihoistorie. Folosind legile acțiunii maselor, psihoistoria poate prezice viitorul, însă numai la scară largă; la o scară redusă este predispusă erorilor. Psihoistoria funcționează bazându-se pe principiul conform căruia comportamentul unei mase de oameni poate fi previzibil dacă masa respectivă este foarte mare ca număr (cum ar fi o populație de aproximativ un cvadrilion de oameni). Cu cât masa este mai mare ca număr, cu atât viitorul acesteia este mai previzibil.” 

O insolență la adresa marelui Albert Einstein, violonistul amator.

Albert a desființat (literalmente) Principiile Matematice ale Filozofiei Naturale, atacându-l pe ilustrul său precursor Isaac, taman la Fundația de la baza postamentului temeliei axiomatice a operei de căpătâi a acestuia, si anume în punctele esențiale referitoare la noțiunile de spațiu si timp. Albert l-a contrazis pe Isaac susținând (în răspăr cu acesta) că (a) spațiul si timpul nu sunt absolute si imuabile, ci relative si schimbătoare, si că (b), în relativitatea lor curgătoarea, ar funcționa ca un tot unitar si inseparabil. Desigur că numitul Albert n-a susținut aceste lucruri în mod explicit si categoric, știi colea, bărbătește, verde-n față, ci aluziv, vag, ambiguu… dar, odată subminate atributele fundamentale ale spațiului si timpului, nea Albert, cu un tupeu de zile mari, a postulat că ansamblul celor două entității, numit continuum spațio-temporal se poate deforma, răsuci, distorsiona, dilata sau comprima. Desigur că în virtutea dreptului la liberă exprimare Albert avea toată îndreptățirea să-si exprime opiniile si să calomnieze cum vrea spațio-temporalitatea, mai ales dacă s-ar fi arătat a fi capabil în stare să dovedească cu martori si probe că nu-s simple calomnii, ci cruda si complicata realitate. Problema este ca dl. Einstein nu a spus ce sunt spațiul si timpul, nu a (re)definit explicit aceste noțiuni, ceea ce a lăsat mereu cititorului ingenuu impresia că ar fi fiind vorba de aceleași spațiu si timp definite (destul de) riguros de precursor… ceea ce, în fond, nu e nici plauzibil, nici convenabil, rămânând în perpetuitate o sursă de confuzie. La Newton spațiul si timpul constituiau un simplu cadru, un container gol, lipsit de substanțialitate, lipsit de atribute si proprietăți, în care se desfășurau, independent, dramele materiei, toate câte au ieșit până acum. Ori niște entități ca acestea, lipsite de proprietăți si de abilitatea de a poseda proprietăți n-au nicio șansă de a fi capabile în stare a se deforma, curba, contorsiona, răsuci, distorsiona, dilata si/sau comprima. E încurcătură la mijloc. Golul, vidul, lipsa, nu pot fi capabile de asemenea chestii / exhibiții, ne fiind compatibile semantic cu treburile astea. Pentru asta este nevoie de materialitate. Spațiul si timpul lui Einstein sunt un ceva, substanțial, capabil să aibă proprietăți măsurabile, observabile si schimbabile (nu imuabile). Probabil că „spațiul” o fi fiind ceva așa ca o materie formată din niște particule elementare rău de tot, în forma de… celule (bule) cu diametrul egal cu (fix) Lungimea Planck.

Dacă te ia gura pe dinainte si faci declarația calitativă că spațiul are abilitatea de a se curba (mai mult sau mai puțin) trebuie să fii pregătit cu detaliile cantitative. Nu este de parcă spațiul s-ar putea afla în doar două stări gen „neted” si/sau „curbat”, ci într-o infinitate de stări care reflectă grade diferite de curbură. Desigur că dl Einstein nu s-a fofilat în aceasta privință oferind formule matematice care arată (coerent si consistent) cât anume s-ar deforma spațiul în funcție de cantitatea si distribuția masei corpurilor care produc (cauzează) deformarea acestuia. Faptul că o masă mai mare îl diformează pe el, spațiul respectiv, mai mult decât o masă mai mică, dar într-un mod mereu repetabil si consistent în raport cu formulele oferite de Einstein denotă faptul că spațiul posedă un soi de proprietăți măsurabile precum ar fi fiind un soi de elasticitate si deci că spațiul n-ar fi fiind „spațiu”, vid, ci ar fi fiind ceva. Ceva, ce? Ei bine aceasta este întrebarea pe care cam eludat-o dl. Einstein. Ce sunt în fond si la urma urmei așa numitele spațiu si timp? Ce alte proprietăți mai au? Căror altor manifestări si fenomene le mai pot fi asociate? D-l Einstein a uitat să precizeze. Si nici posteritatea nu a rezolvat problema.

Este înduioșător si deconcertant să-i vezi pe savanți încercând să decidă ce sunt de fapt spațiul si timpul si reușind acest măreț deziderat cu exact același succes ca si tine, profanul. Nici măcar dacă sunt entități primare sau emergente nu reușesc dumnealor să se pună de acord. Personal consider că este încurcătură (terminologică) la mijloc. „Materia ordinară” (lumina y compris, cea întunecată așijderea) stă pe ceva, un soi de țesătură cu substanțialitate si proprietăți incomplet studiate, catalogate, definite. In mod abuziv, din considerente istorice, chestia respectivă continuă să fie numită, în virtutea inerției, spatiu-timp, fiindcă (nu-i așa) toate trebuie să poarte un nume, iar acesta ar fi fiind chipurile o denumire disponibilă în nomenclator, prin retragerea de pe piață si din dicționarele de sensuri a vechilor noțiuni si a accepțiunilor aferente de din viziunea lui Newton & Co. Nici că se putea promova o mai mare confuzie si bulibășeală prin eliminarea Eterului Luminifer si promovarea în acest rol, vacant în schemă, a bătrânelor noțiuni de spațiu (gol) si timp (uniform). Până nu vor opera riguros o ordonare semantică adecvată în nomenclatorul terminologic, savanții nu vor reuși mare brânză. Entitatea în interiorul căreia si asupra căreia se manifestă gravitația ar merita o identificare mai precisă, inclusiv sub aspect terminologic, lexical. Până si colegii din mecanica cuantică au rezolvat problema rebotezând într-un mare fel pseudo-vidul în care se manifestă particulele (Doamne iartă-mă) elementare, si anume: quantum electrodynamic vacuum. Eee, e altceva. Chestia asta prin care cum-ne-cum se propagă gravitația (si care se contorsionează) n-ar merita si ea o denumire nouă, clară, lipsită de ambiguități? Continuum spațio-temporal este o denumire veche, depășită si încărcată de impurități semantice istorice implacabile care sporesc si întrețin confuzii hilare. Tu, de exemplu, cum crezi că ar trebui să se numească chestia asta care intermediază gravitația în lume? Zi să-i zic!

După cum „desigur” „știi” „și” tu, 0 si ∞ sunt bine tolerate în matematică dar nu si în fizică. Locul lor de la sine înțeles este în matematică, dar pot cocheta bine merci si cu filozofia, arta si meta-fizica. Nu si cu fizica. Știința în genere nu se ocupă cu așa ceva, cu (câh) 0 si ∞, pe care le repudiază (când poate). In științe (precum fizica) când ceva dă, din calcule, 0 sau ∞, de obicei asta e semn că s-a greșit ceva, pe undeva, si anume prin punctele esențiale. In istoria sa multi-milenara, știința a tot avut de-a face cu situații din acestea în care a trebuit să tolereze, provizoriu, eternități, infinități, veșnicii, singularități, perpetuum-uri mobile si alte astfel de anomalii, generatoare de paradoxuri (temporare), pe care însă, cu răbdare, tenacitate si… observare (mai atentă) a reușit mai mereu să le izoleze si repudieze, pentru a restabili ordinea si rigoarea. Ce-i drept știința nu a reușit niciodată să elimine complet din ograda sa aceste aberații supărătoare si insistente, având si azi de furcă cu (unele dintre) ele. Istoria acestor batalii (unele încheiate, altele în curs) si a războiului aferent (fără sfârșit) este palpitantă si poate ar merita propriul foileton epopeic si arcagoeologic dar, momentan scopul pomenirii acestei istorii este acela de extrage din ea unele probe in speța dată… Vi-l amintiți poate de celebrul Isaac cu a sa elegantă teorie a gravitației universale care s-a dovedit (in cele din urmă) a fi fiind falsă, greșită, incorectă, neadevărată. Teoria lui sir Newton a fost invalida, chit că este o teorie de mai mare dragul, foarte frumoasă, elegantă, simplă si (culmea) si foarte utilă (este încă foarte utila, așa inexacta cum este), dar pentru asta omenirea (nu toată, doar oamenii de știință) s-a chinuit aproape 300 de ani… Să acumuleze probe, să le administreze… să încropească altă teorie… Toate cu migală, după tipic. Cu toate acestea trebuie spus că semne de invaliditate existau in teoria lui Newton încă de la bun început, întrucât teoria respectivă practic pactizase cu inamicii științei (0 si ∞) suflându-le in pânze si dându-le creditul necesar pentru a se aciua si adăsta in gradina științei.

Vă mai amintiți? In lumea lui Newton (care putea începe cu de la sine putere) era livrată si susținută ideea de perpetuum mobile. Intr-un sistem (izolat) două corpuri în mișcare a ar fi putut orbita liber, unul în jurul altuia, pe traiectorii fixe, la infinit, la nesfârșit, veșnic, asta în acord cu ecuațiile d-lui Newton. In mod normal asta ar trebui să dea de gândit, fiind un semn că ecuațiile nu sunt bune, pentru că, „în realitate” nimic din ceea ce există, nu tine la infinit, încheindu-se cumva, încetând să mai existe. In realitate ceea ce există, există pentru că nu există. Niște ecuații care nu sunt capabile să indice, anticipat, felul in care sistemul descris evoluează până la încheierea existentei sale, ci sugerează o perpetuare a sistemului in infinit, de regulă, sunt niște ecuații greșite. In realitate traiectoriile a două corpuri care orbitează unul în jurul altuia în mișcare liberă, nu sunt fixe si nu durează la nesfârșit. Cu fiecare ciclu, orbitele se modifică (foarte puțin, câte puțin), așa încât, într-un final, orbitele se vor tot diminua până cand corpurile se vor prăbuși unul în altul încetând să mai fie un sistem de două corpuri, devenind un singur corp. Asa se întâmplă în realitate, fiind aceasta o realitate pe care ecuațiile lui Newton n-o prevăd, dar pe care ecuațiile lui Einstein o prevăd. In lumea lui Einstein (aceea in care „continuum-ul spațio-temporal se deformează în prezența corpurilor cu masă), mișcarea corpurilor (care presupune si schimbarea formei continuumului, fiecare corp cărându-și cu sine si „adâncitura” pe care o face in „spatiu-timp”), conduce la formarea unor unde gravitaționale care se propagă prin acel continuum (înspre infinit, sic), fenomen care fură (astfel) energie sistemului format din cele doua corpuri, epuizându-le-o într-un final, forțându-le să se împace si să se îmbrățișeze de aproape de tot. Asa prevede teoria lui Albert, așa se si observă… în lume. In privință asta teoria lui Einstein e bună. In tot cazul mai bună decât a lui Newton (cu al său dubios perpetuum mobile).

Dar, atunci, ce-i greșit, sau măcar suspect cu teoria lui Einstein? Care-i infinitul din ea, cel care ar putea să o dea de gol ca fiind, totuși, invalidă. Tu, de ex, ce crezi? Unde se ascunde parșivul infinit (ori indezirabilul zero) în teoria lui Einstein? In ce anume rezidă oare veșnicia ei, care ar face-o să fie dubioasă, neserioasă, improbabilă, ca teorie ultimă a gravitației? Tu ce zici?

36 răspunsuri sa “d-Efectul de Gringoladă”

 1. Oana said

  Cum să se numească? Deșertăciune. Ca tot ceea ce există.
  Dar ce înseamnă „există”?
  Gând bun, spor în toate!

  Apreciat de 2 persoane

  • Cred că „există” înseamnă, de fapt, „nu există”… în mod aproape evident tot ceea ce există nu există… si asta mult dincolo de starea psihica (ba agonie, ba extaz) a însemnătorului care acordă însemnătăți… din anxietate s plictiseală. D-voastră ce ați prefera să însemne?

   „Deșertăciune” ??? Noo, sunteți deprimată tare. Trebuie să găsim un cuvânt drăguț, cât mai drăguț, fără conotații negative, negativiste, peiorative sau cinice… De preferat ceva care (emoțional) să denote neutralitate. Văd că i-ați acordat „like” Olgăi pentru propunerea „Hopa Mitica”… ceea ce sugerează cumva că nu vă aranjează 100% dezolarea si mâhnirile… auto-asignate personajului, si că aveți si compartiment pentru haz si bucurie. Dacă ar fi să combin onest propunerea d-voastră cu ce a Olgăi termenul rezultat ar fi acela de „umplutură” sau „balast”…

   Apreciat de 1 persoană

   • Oana said

    Deșertăciunea nu e semn de deprimare, dle Goe. Zice și Eclesiastul despre deșertăciunea asta… în tot și-n toate. E o realitate. Sau nu??

    Sigur că am compartiment și pentru bucurie. Fiecare poartă-n sine și extaz și agonie. La momentul scrierii așa mi s-a părut potrivit. Mâine o să mi se pară altfel.

    Există/nu există… Ce aș prefera eu? În ecuația universului nu contează ce prefer eu. Așa încât păstrez pentru mine.

    Gânduri bune reînnoite!

    Apreciază

    • Atașarea atributului „deșertăciune” pe vreo „realitate” nu poate fi decât semn de adâncă depresie. Realitatea externă, blagoslovită astfel de către subiect (subiectul depresiv, Ecleziastul y compris) cu drăguțul atribut, nu devine astfel „deșertăciune” galopantă si generalizată… Deșertăciune nu e o realitate, ci o atitudine, subiectivă, a celui (cândva) trufaș în față constatării târzii si surprinzătoare, care-l copleșește, că el nu e Dumnezeu. Si dacă nu e atunci na, iaca anatema, restul e deșertăciune. A numi lumea deșertăciune este o trufie învinsă care capitulează dar nu stie să piardă. Adică să câștige.

     Nu vă cerusem soluția ecuației universului. Mă interesa punctual ce-ați prefera d-voastră să însemne termenul „există”, despre care ați adus vorba. Există probe… in acest sens. 🙂

     Apreciat de 1 persoană

     • Oana said

      Acu am înțeles mai bine. Mulțumiri! Știam eu că există o cheie pe care n-am dibuit-o….

      Încerc să ies din agonie, să păstrez doar extazul.

      Aș prefera să fie… să existe cer senin. Asta le doresc mereu și celor mai dragi ființe. Și prietenilor. Și dumneavoastră.
      Cu drag, gând bun!

      Apreciat de 1 persoană

     • Am remarcat că nu faceți niciodată economie în a le dori (lucruri bune) interlocutorilor si le transmite mereu si mereu un gând bun, in fiecare comentariu. E ca un refren… inflationist… ale cărui sensuri se (tot) diluează, astfel. Ce să însemne oare că „le doriți”? Chiar le doriți? Gândul bun ce conține în mod concret? Ce gând bun aveți în minte? Nu sunt malițios. Chiar mă interesează ce înțelegeți d-voastră prin reiterarea perpetuă a acestor formule.

      Apreciază

     • Oana said

      Nu mi-am dat seama că folosesc atât de des expresia si că poate deveni… cum ziceți…. 😞
      Da, chiar le doresc tuturor să fie bine – cu sufletul vioi, cu armonie în gânduri, casă și familie, cu sănătate și bucuria clipelor. Cam asta înseamnă gândurile mele bune pentru ei. Și sunt sincere întotdeauna. Vă asigur de acest lucru. Dacă m-ați cunoaște în realitate, ați ști. Așa… doar din acest virtual e firesc să aveți întrebări sau chiar suspiciuni.

      Apreciat de 1 persoană

     • Păi chiar asta încercam să aflu, în ce Dumnezeu constă (practic) faptul că le doriți tuturor să fie bine. Dacă partea aceea repetitivă din mesajele d-voastră nu sunt niște simple ticuri verbale, ci dimpotrivă denotă o realitate originară, mereu înnoită, pe care (cu răbdare si bunăvoință) nu prididiți să o descrieți în fiece comentariu, încă si mai abitir mi-ar plăcea să știu ce înseamnă (de fapt) că le doriți. Faptul în sine, în ce constă? Cum faceți? Cât timp vă ia? Care ar fi repercusiunile / diferența dacă v-ați opri din dorit? 🙂 Cred că este necesară o pregătire specială pe care trebuie să o aibă cineva pentru a fi în s-tare să chiar le dorească activ, informal, tuturor, în general, să fie bine – cu sufletul vioi, cu armonie în gânduri, casă și familie, cu sănătate și bucuria clipelor. Un izvor de dorință. Există cineva căruia nu-i doriți? De curiozitate. 🙂

      Dacă m-ați cunoaște în realitate, ați ști.” 🙂 🙂 🙂 – E o afirmație un pic riscantă. 😉 De unde știți că nu vă cunosc? De unde știți că nu sunt cumva una dintre cunoștințele d-voastră (din… realitate)? Ce, d-voastră mă cunoașteți ca să știți sigur că nu suntem cunoștințe? 🙂

      Apreciat de 1 persoană

     • Oana said

      Cum fac? Cât timp îmi ia? Eiiii… astea nu se cuantifica. E vorba de un gând îndreptat către cei mai dragi… uneori cu glas tare, alteori cu voce mică ori în suflet. Nu știu dacă ei simt gândul meu, de fapt nu asta e important. Ci faptul că le transmit energii benefice, luminoase, din tot sufletul.

      Cred că nu mă cunoașteți. Dacă m-ați fi cunoscut… ați fi știut că nu spun vorbe blânde ori drăguțe așaaaa… doar ca să fie. Și n-ar mai fi fost nevoie să mă întrebați.

      E drept că nu vă cunosc, nu știu cine sunteți. Poate am băut și cafea sau ceai împreună și eu nu știu. Uneori îmi pare că vă (re)cunosc un stil aparte, dar nu ‘mă risc’. Fiecare e unicat. Aici sunteți dl Goe și aveți o Arcă pe care vă invitați prietenii din virtual ca să schimbați păreri, impresii. Aceste informații îmi sunt de ajuns.

      Apreciat de 1 persoană

     • Stil unic! said

      Domne, le doreste sa fie sanatosi in primul rand, optimisti in al doilea rand, sa aiba parte de oportunitati pe care sa le valorifice si sa le bata norocul in geam, sa le cante cocosul cucurigu, etc, etc.

      Apreciază

     • @Oana – Am înțeles. 🙂
      @Olga – N-ai înțeles. Nu întrebasem „ce?”, ci „cum?”

      Apreciază

 2. Stil unic! said

  La intrebarea Tu, de exemplu, cum crezi că ar trebui să se numească chestia asta care intermediază gravitația în lume? Zi să-i zic! Raspunsul meu genial este Hopa Mitica – cade-n cap si se ridica…..

  Apreciat de 1 persoană

  • Stil unic! said

   Lucrurile stau in felul urmator. Daca forta electromagnetica este intermediata de fotoni, foarte nucleara tare este intermediata de gluoni si cea slaba de bosoni in cazul fortei gravitationala fizicienii mentioneaza gravitonul, doar ca aceasta particula nu a fost descoperita inca. Cu alte cuvinte nu se stie daca sigur exista. De ce naiba o mai mentioneaza, naiba stie, este un mister care urmeaza peste milioane si milioane de ani sa fie sau sa nu fie elucidat.

   Apreciat de 1 persoană

 3. Smaranda said

  Spațiul, dacă îl numim așa, că altfel nu are nume, se vede cu ochii minții, gri. Deformarea acestuia o numesc ” amprentă „. Orice obiect cât de minuscul, lasă o amprentă in spațiu care se vede ca un gri mai inchis decât restul. Se simte ca un fel de tensiune superficială și uneori face scântei ca și descarcarile electrostatice. Este ” elastic, adică dacă obiectul s-a deplasat, după o f scurtă perioadă de timp amprenta dispare. Și încă ceva: este inteligent. Știe exact ce obiect există, exact unde . Asa că dacă ai uitat unde ai pus cheile de la mașină, întrebi spațiul.

  Apreciat de 2 persoane

  • Il întrebi doar daca știi limba spațială, dacă nu, nu.

   Cred că dacă ne încăpățânam să-i zicem tot așa, bazându-ne pe omonimii păguboase, n-om scapă veșnic de confuziile istorice aferente. Dar, una peste alta, ideea de „gri” în toată poveste asta este genială, în materie de ilustrabilitate. Că nici dracul nu e chiar așa de negru. 🙂

   „Amprenta dispare” ??? Cum, Doamne iartă-mă, să dispară? Jana nu e moartă. Jana se transformă. Cel mai probabil amprenta este disipată în „spațiu” (ptiu drace) sub formă de unde gravitaționale… Prin acestea „spațiul” (sau cum i-om zice) știe unde v-au fost cheile si mult după ce amprenta lor în lume nu se mai vede la fața locului.

   Apreciază

  • Stil unic! said

   Eu cred ca spațiul Schengen cu toate ca cu ochii mintii se poate vedea gri iar deformat isi lasa amprenta tot gri exista si posibilitatea demonstrata de bunaoara ca acest spatiu poate sa fie mult mai negru decat negrul din cerul gurii si isi poate lasa o amprenta neagra. Ce poate sa fie mai bizar decat o amprenta neagra intr-un spatiu negru? Cu siguranta intr-o negura, vizibilitatea este redusa si exista posibilitatea ca cheile chiar daca sunt sub nasul tau sa nu le vezi. Categoric ca simti nevoia sa intrebi spatiul unde sunt cheile de la masina? si este firesc sa descoperi ca nici el nu stie de capul lui.

   Apreciază

   • Se vede treaba, Olga dragă, ca ai strâns multe vorbe în d-voastră de la precedenta ta pogorâre si acuma ții morțiș să te eliberezi de toate deodată. Un balon care vrea sa stârnească furtuni, suflând, printr-o găurică, șuvoaie de vorbe peste corăbii va zbura în direcție opusă, cu o viteza considerabilă, făcându-se, în scurt timp, nevăzut, neauzit… prin spatii, cam ca data trecută. Lasă tu spațiul Schengen si mai bine vedeți d-voastră de spațiul Hilbert, în problema data. Deh, la unii negura e in cerul gurii, iar la alții chiar mai sus de cer. Un pic, nu mult.

    Apreciază

 4. Stil unic! said

  Aveți dreptate de atât studiu aprofundat al spațiului am luat-o pe aratura dar do not worry eu mă repliez repede, so be happy

  Apreciază

 5. Cine bate darabana?
  Oana, Olga si Suzana 🙂

  …dedicație muzicală si invitație la dans:

  d-efect de gringoladă… garantat. 🙂

  Apreciat de 1 persoană

 6. Cât despre un nume nou de botez de dat „medium”-ului prin care se pro-pagă gravitația la vale, poate că n-ar strica să-l întrebăm si pe d-l Sean.

  Apreciază

  • Probabil că multi dintre voi (sic) știți pe dinafară bancul acela cu peștele care, întâlnindu-se într-o dimineață cu doi peștișori zglobii si le zice acestora:
   – Salut băieți! Cum e apa azi?
   – Salut bătrâne (îi răspund peștișorii hlizindu-se). Hai că ești valabil, din categoria peștilor care fac bancuri.
   Apoi își văd de drumul lor. După o vreme unul dintre peștișori îl întreabă pe celălalt:
   – Auzi bă, ce p..a mea e aia „apă”?

   Cam așa si noi cu „spațiul”. 🙂

   plămadă, plămădeală… amorfie… cine stie… 🙂

   Apreciază

 7. a-probatoriu, eșantion 1:

  Apreciază

 8. a-probatoriu, eșantion 2:

  Apreciază

 9. După cum „desigur” „știi” „și” tu, 0 si ∞ sunt bine tolerate în matematică dar nu si în fizică. Locul lor de la sine înțeles este în matematică, dar pot cocheta bine merci si cu filozofia, arta si meta-fizica. Nu si cu fizica. Știința în genere nu se ocupă cu așa ceva, cu (câh) 0 si ∞, pe care le repudiază (când poate). In științe (precum fizica) când ceva dă, din calcule, 0 sau ∞, de obicei asta e semn că s-a greșit ceva, pe undeva, si anume prin punctele esențiale. In istoria sa multi-milenara, știința a tot avut de-a face cu situații din acestea în care a trebuit să tolereze, provizoriu, infinități, veșnicii, singularități, perpetuum-uri mobile si alte astfel de anomalii, generatoare de paradoxuri (temporare), pe care însă, cu răbdare, tenacitate si… observare (mai atentă) a reușit mai mereu să le izoleze si repudieze, pentru a restabili ordinea si rigoarea. Ce-i drept știința nu a reușit niciodată să elimine complet din ograda sa aceste aberații supărătoare si insistente, având si azi de furcă cu (unele dintre) ele. Istoria acestor batalii (unele încheiate, altele în curs) si a războiului aferent (fără sfârșit) este palpitantă si poate ar merita propriul foileton epopeic si arcagoeologic dar, momentan scopul pomenirii acestei istorii este acela de extrage din ea unele probe in speța dată… Vi-l amintiți poate de celebrul Isaac cu a sa elegantă teorie a gravitației universale care s-a dovedit (in cele din urmă) a fi fiind falsă, greșită, incorectă, neadevărată. Teoria lui sir Newton a fost invalida, chit că este o teorie de mai mare dragul, foarte frumoasă, elegantă, simplă si (culmea) si foarte utilă (este încă foarte utila, așa inexacta cum este), dar pentru asta omenirea (nu toată, doar oamenii de știință) s-a chinuit aproape 300 de ani… Să acumuleze probe, să le administreze… să încropească altă teorie… Toate cu migală, după tipic. Cu toate acestea trebuie spus că semne de invaliditate existau in teoria lui Newton încă de la bun început, întrucât teoria respectivă practic pactizase cu inamicii științei (0 si ∞) suflându-le in pânze si dându-le creditul necesar pentru a se aciua si adăsta in gradina științei.

  Vă mai amintiți? In lumea lui Newton (care putea începe cu de la sine putere) era livrata si susținută ideea de perpetuum mobile. Intr-un sistem (izolat) două corpuri în mișcare a ar fi putut orbita liber, unul în jurul altuia, pe traiectorii fixe, la infinit, la nesfârșit, veșnic, asta în acord cu ecuațiile d-lui Newton. In mod normal asta ar trebui să dea de gândit, fiind un semn că ecuațiile nu sunt bune, pentru că, „în realitate” nimic din ceea ce există nu tine la infinit, încheindu-se cumva, încetând sa mai existe. In realitate ceea ce există, există pentru că nu există. Niște ecuații care nu sunt capabile să indice anticipat felul in care sistemul descris evoluează până la încheierea existentei sale, ci sugerează o perpetuare a sistemului in infinit, de regulă, sunt niște ecuații greșite. In realitate traiectoriile a două corpuri care orbitează unul in jurul altuia in mișcare liberă, nu sunt fixe si nu durează la nesfârșit. Cu fiecare ciclu, orbitele se modifică (foarte puțin, câte puțin), așa încât, într-un final, orbitele se vor tot diminua până cand corpurile se vor prăbuși unul în altul încetând să mai fie un sistem de două corpuri, devenind un singur corp. Asa se întâmplă în realitate, fiind aceasta o realitate pe care ecuațiile lui Newton n-o prevăd, dar pe care ecuațiile lui Einstein o prevăd. In lumea lui Einstein (aceea in care „continuum-ul spațio-temporal se deformează în prezența corpurilor cu masă), mișcarea corpurilor (care presupune si schimbarea formei continuumului, fiecare corp cărându-și cu sine si „adâncitura” pe care o face in „spatiu-timp”), conduce la formarea unor unde gravitaționale care se propagă prin acel continuum (înspre infinit, sic), fenomen care fură (astfel) energie sistemului format din cele doua corpuri, epuizându-le-o într-un final, forțându-le să se împace si să se îmbrățișeze de aproape de tot. Asa prevede teoria lui Albert, așa se si observă… în lume. In privință asta teoria lui Einstein e bună. In tot cazul mai bună decât a lui Newton (cu al său dubios perpetuum mobile).

  Dar, atunci, ce-i greșit, sau măcar suspect cu teoria lui Einstein? Care-i infinitul din ea, cel care ar putea să o dea de gol ca fiind, totuși, invalidă. Tu, de ex, ce crezi? Unde se ascunde parșivul infinit (ori indezirabilul zero) în teoria lui Einstein? In ce anume rezidă oare veșnicia ei, care ar face-o să fie dubioasă, neserioasă, improbabilă, ca teorie ultimă a gravitației? Tu ce zici?

  Apreciază

 10. a-probatoriu, eșantion 3:

  Apreciază

 11. Smaranda said

  0 – materia, infinitul- în micro. Cel puțin din perspectiva minții umane. Poate că și infinitul în micro este finit(0) din perspectiva altor tipuri de minți (micro?).

  Apreciat de 1 persoană

  • Mi se par interesante traducerile în cuvinte ale reverberațiilor care se produc la atingerea dintre cuvântările de pe Arca lui Goe si universul d-voastră interior. Chiar si faptul că aceste reverberații se produc (uneori) este interesant si enigmatic în sine, într-un mod cu totul si cu totul inefabil. Mulțumesc pentru bunăvoință! 🙂

   Apreciază

   • Smaranda said

    Mulțumesc că permiteți. Cuvintele. 🙂

    Apreciază

    • Cuvintele folosite preponderent în scopul pre-definit (acela de a transmite gânduri) nu pot fi decât bine venite. In restul (majoritar al) cazurilor depinde tare mult de la caz la caz… Cazuri si cazuri… 🙂 Unii habar nu au care este rostul principal al cuvintelor si le folosesc abuziv, te-ai mira cum si de ce, onomatopeic, pe post de interjecții minune, ca pe niște zorzoane-surogat, menite să semnalizeze excesiv prezența nimicurilor în zonă, dimpreună cu solicitarea intempestivă de a fi luate în seamă… dacă nu chiar în considerare. Am avut cazuri. A se vedea la groapa de gunoi. 🙂

     Apreciază

 12. Stely said

  La mulţi ani de ziua fericirii ! 😀😇🌺🍀🥂

  Apreciază

  • N-ar fi rău să ne fie garantată (prin carta ONU ?!) măcar o zi de fericire pe an. Asta în afara celor pe care si le mai fura omul si singur 😉 de prin lume, sau pe care le primește spontan, în dar, prin entanglement, de la… prieteni. Presupun că azi e obligatoriu, prin lege ca fiecare să fie fericit, contravenienții fiind pasibili de pedeapsă… amendă, fericire forțată la domiciliu, sau fericire în folosul comunității. 🙂

   E bine de știut pentru a evita infracțiuni fără voie, din neștiință. Aviz amatorilor. Așadar merci pentru semnalare si să fiți fericită.

   Apreciază

 13. Stely said

  Si aici despre …

  Apreciat de 1 persoană

  • Un cetățean de etnie maghiară, dintr-un oraș transilvănean, este acuzat de incendierea unei cisterne cu benzină. In instanță cetățeanul își recunoaște vina dar susține că a fost instigat să facă acest lucru de înscrisurile în limba română de pe cisternă unde se putea citi: „Așe Feri dă foc!

   Oricum mult mai clar ar fi fost: Tartsd távol magad a tűztől. 🙂

   Apreciază

 14. Să fie oare posibil ca ceea ce numim „spațiu” să fie, de fapt, unul si același lucru cu ceea ce numim „materie întunecată”? Sau invers 😉 Tu ce zici? Ce șanse ar fi să fie așa?

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: