(b)Arca lui goE

b-Log anonim, amator si ventrilog al celor fara de blog. Despre NIMIC

Planeta ou al lui Viorel Padina

Textul sursa se gaseste AICI. Sper ca va fi pastrat in varianta originala.

Ce este Planeta-Ou ? – 23 august 2011 — AVP

În poemul pe care i l-am dedicat şi-n care e imbricată de altfel concepţia mea despre Fiinţă, ca şi-n mai vechea Ipoteza Kosmosului GerminativPlaneta-Ou – care nu e altceva decât Planeta Albastră, asta a noastră, din care sugem divina colastră… – e descrisă în datele-i fizice astfel :

“Că terra noastră nu e nicidecum o oarecare piatră ponce or proastă şi că-ntâmplarea ori scrisa, n-aşa? i-a rezervat rolu primadonnei sortite să-ncepă cântarea cântărilor (pars secunda, aloo…) într-o operă hypervastă, se poate vedea chiar şi cu ochiu liber, mey, privind în împrejurimile dumneaei… Astfel, oriunde pe cer te-ai uita şi chiar dacă prin okeanu Hubble te-ai holba, nu vei zări decât aceleaşi corpuri cereşti care oricât de galbine, de aurii ori de strălucitoare ar fi, rămân în fond tot nişte pietroaie sau balegi de plasmă mai mult sau mai puţin căcănii, nedeosebindu-se unele de altele decât prin lucşii lămpii, cum ar veni, iar dacă te gândeşti şi la cât sunt de pustii, de reci, iar unele îngheţate pe veci, sau din contră, pârjolite şi seci ori infernal de periculoase şi de fierbinţi, precum sorii cu dinţi, care te-ar volatiliza ca pe-o surcea în caz că nu te-ai afla la o depărtare ce-i face cât de cât cuminţi, atunci realizăm ce henormă tristeţe sau decreptitudine, în definitiv, helas, ascund în clipitorii parseci drăgălaşele luminiţe de pe-ale nebuloaselor crengi… Or, din contra, planeţica pe care vieţişoara-ţi de molcom terran, de tihnit cetăţean, de momârlan sau de planturos bogătan, de poet indolent sau de tyran demento-clement îţi petreci, e-atât de deosebită de suratele-i fierte sau refrigerate pe veci – începând de la horbota de culori sidefii, albăstrii, azurii, vineţii, mierii, portocalii ale aurorei, până la apele de-un albastru imperial ale oceanului planetar şi la verdele crud, viu sau cald al pădurii de argint & smarald… -, încât orb să fii, surd să fii, fără nas, fără piele şi fără limbă să fii, şi mai ales fără minte să fii, ca să nu-nţelegi că ai de a face cu minunea minunilor lumii întregi, mey copii…” (Planeta Ou, cântul II)

Nu, nu e musai să fii poetul poeţilor or filosoful cel mai eminent ca să percepi acest lucru literalmente evident, ci trebuie doar să ai o minte normală, însă lipsită de prejudecăţi, de mentalitatea scientistă de mântuială or de învăţătura fals pioasă ori fals academică de veche şcoală, constatând,  pur şi simplu,  că Planeta-Ou este o singularitate într-un Univers în care toate celelalte lucruri observabile există în varii clase cu elemente repetabile şi numeroase, inclusiv quasarii, black hole-le ori alte fenomene de o grandoare cosmică înfricoşătoare regăsindu-se, de-un paregzamplu, în serii lungi & pleectisitoare, preste tot, în metagalacticele sertare. A, că se presupune, doar, că pe undeva, cumva, în Calea Lactee sau în infinit, oriîncotrova înVirtualitate, cum ar fi mai nimerit să se zică, ca-n mit, ar exista şi alte Terra Nova pline ochi cu divinele minunăţii pe care le poate vedea, auzi, gusta, mirosi, pipăi or baremi gândi până şi-un copilaş sau un biet handicapat senzorial de pe-aci, din speciahomo sapiens sapiens a Planetei Vii, asta e doar o simplă poveste cu extratereştrii verzulii. În virtualitate o exista tot ce se poate închipui, da, însă hic et nunc discutăm de realitate şi mai mult decât atât : vorbim de actualitate, de existenţa fără de care nu se poate nici simţi, nici gândi, oricine sau orice ai fi, poţi să te numeşti chiar şi Creatorul in personam, căci nici Cel-din-care-emerg-toate n-ar putea exista decât într-un prezent perpetuu, cognate, aşadar în propria-i actualitate.  Or, dacă nimeni nu poate să-mi demonstreze că s-ar găsi altundeva, strictamente la această oră şi-n acest spaţiu ce ne-nconjoară ca o gigantică horă, vreo minune mai mare decât Planeta Albastră, asta a noastră, din ale cărei supe primordiale nu doar c-au irumpt deja efluviile-i or fiinţişoarele-i / cilişoarele-i vii, însă aceste entităţi pot inclusiv să-şi arunce ochii spre ale trecutului or viitorului tării, reconstituind cu lumina minţii ce-a fost, este şi va fi în Povestea Fiinţei, atunci e de la sine înţeles că aci nu e doar Centrul Lumii, cum credeau ptolemeicii şi cum cred încă misticii, ci e chiar Vârful Săgeţii Timpului, fiind vorba, cum ar veni, chiar de-aleKosmosului Germinativ Chindii, dincolo de care nu mai există timp şi spaţii, ci doar virtualitate fără saţii…

Am spus-o şi-o repet:

“Savanţii au calculat şi probabilitatea ca din puzderia de planete apărute precum generaţia spontanee a drosofilelor irumpte parcă din must pur, unele s-ajungă a fi asemenea geoidului din terestra natur şi deci propice pentru viaţa ce ne-nconjur, pe când altele nevermur, însă pentru hypoteza asta io, poieselu, n-aş putea să jur, aloo… Din contră, postulez că din viaţă face parte şi ultimu electron din cea mai neospitalieră black-hole, fraţioare, şi că viaţa pe care o ştim – doar o etapă din viaţa mare – n-ar fi putut s-apară mai întâi decât în terestra splendoare (dovada fiind chiar cogito ergo sum…), şi asta o spun pur şi simplu pentru că poamele dintr-un Tree of Life lăudat nu se coc toate deodat, n-aşa?, ci se pârguiesc treptat-treptat, începând cu una pe care mai întâigrădinaru‘ o va fi gustat, normal…” (Planeta Ou, Cântul III)

Iar aici spun şi mai amărunţit :

 • Numai în virtualitatea iraţională a Universului există toate atributele la superlativ ale Creatorului, fiindcă în realitate– adică în raţionalitate – acestea abia urmează a fi decopertate din Virtualitate şi aduse în Actualitate, pe măsură ce vectorul creator (sau germinativ, cum îi zic io) avansează, iar Pomul Vieţii creşte, se dezvoltă ad infinitum. Nici măcar strălucitoarele galaxii n-au existat de la bun început în realitate, ele fiind achiziţii relativ recente pe scara timpului universal şi a evoluţiei cosmice, nemaivorbind de micuţele planete sau de Biosfera Planetei-Ou, e.g., care e chiar ultima achiziţie a Kosmosului Germinativ, vârful actual al săgeţii timpului. Cât priveşte atributele strict morale ale materiei kosmice, acestea n-au apărut în realitate decât odată cu  homo sapiens sapiens, fructul ultissim al devenirii universale şi e de presupus că se vor dezvolta spre superlativ prin  fiinţele din ce în ce mai evoluate ce urmează s-apară de acum încolo, pe măsură ce vectorul germinativ va defrişa noi falii din inomabila Virtualitate.
 • Teologii care au comentat “chipul şi asemănarea” doar în sensul că omul are şi el atributele lui Pater Noster, adicătelea este  şi el un voluntar, un intelighent, un frumos, un bun sau un drept etc., precum Creatorul său este, au făcut o interpretare ad litterram, prea puţin satisfăcătoare faţă de imensitatea perspectivei hermeneutice pe care au avut-o în faţă; nici io nu zic că n-ar fi aşa – deci chipul şi asemănarea raţională -,  însă am impresia că ab ovo, în intentia originară a Evanghelistului nr.4, sau cel puţin a izvorului său metafizic şi mai adânc, propoziţia însemna că omul a fost făcut în acelaşi mod în care a fost făcut şi Dzeu, deci nu că omul ar semana cu El la chip or la logosci că a fost creat precum El însuşi a fost creat, cu consecinţa,  şi mai explicită, că naşterea, creşterea şi fructificarea omului, pomului, oului sau a ce vreţi voi imită în mic naşterea, creşterea şi fructificarea Creatorului însuşi : “precum în Cer, aşa şi pe Pământ”, iată…! Din Ou (din sămânţaAtomului Primitiv) s-a nascut cel căruia îi spunem Tată, şi tot dintr-o sămânţă-ou ne naştem şi noi  : oamenii, animalele, ierburile, microorganismele etc… ; iar dacă sămânţa din care ne naştem noi, ăştia, e în esenţă un ou informatic, dotat cu bi-lanţul de aminoacizi al genomului uman, tot un Ou Informatic trebuie să fi fost şi Atomul Primitiv, şi chiar aşa a fost, din moment ce auctoru’ faimoasei propozitii îi zice Cuvânt (“Logos”), iar auctoru’Mahabharatei – independent de auctoru’ evanghelic – îi zisese şi el Oul Primordial, “Mahadyvia”…
 • Io i-am zis astrului vietii “Soarele-Clocitoare“, aloo… Aşa cum o cloşcă sau un incubator eliberează căldura necesară pentru eclozarea ouşoarelor puse la clocit, aşa şi Soarele nostrum, încălzind şi luminând de la o distanţă minunat de potrivită Planeta-Ou, ce musteşte de elementele chimice ale supei originare, o determină până la urmă să eclozeze, să facă puişori vii, prin combinaţiile practic infinite dintre atomii diferitelor elemente minerale sau organice: începând – să zicem – de la planula şi până la homo sapiens sapiens, deocamdată ; şi aşa mai departe, până când toate resursele organice şi minerale de pe Planeta-Ou se vor fi epuizat, iar softu’ (“duhul”, cum îi zic teologii) ce guvernează toate aceste prefaceri îşi va fi sfârşit secvenţa actuală – să-i spunemterestră –, urmând ca Vectorul Creator să treacă într-un nou stadiu al Kosmosului Germinativ. Părerea mea e căentitatea ce va rezulta la un moment dat din eclozarea totală a Planetei-Ou (şi care entitate va fi chiar mai mult decat supraomul, ba chiar cu multe, foarte multe trepte  sau verigi evolutive peste omul actual, care îşi va încheia evoluţia, desigur) va fi o fiinţă capabilă să-şi asigure resursele  vitale din Galaxia însăşi, dacă nu cumva din roiul de galaxii locale ; iar şi mai departe, e de presupus că entitatea ce va ecloza – peste nu se ştie cât timp – din roiul de galaxii locale va putea să-şi asigure resursele vitale din Metagalaxie, aloo, şi să facă astfel paşi uriaşi spre stadiul Omega. Am însă impresia că această entitate nu va fi o civilizaţie formată dintr-o multitudine de indivizi, precum civilizaţia actuală, ci una integrată într-un singur Tot, prefigurand EU-l de lafinalul finalurilor (ce va purcede probabil spre o nouă explozie bingbangatoare, după o trăire indefinită înSingularitatea sa).
 • Viaţa, în modul în care o cunoaştem noi, pământenii , aşadar viaţa organică, nu poate exista dintotdeauna şi pretutindeni în Univers, ci numai în stadiul său cel mai recent de dezvoltare cosmică, probabil. Extratereştrii ăia, dacă există, nu se pot găsi oriunde în univers, ci numai pe coroana metagalactică cea mai recentă, aşa-zicând, şi nu pot fi – în niciun caz – mai evoluaţi decât noi. In concepţia mea, Kosmosu’ e Pomul Vieţii (tree of life), care a germinat acum nişte  miliarde de anişori din sămanţa Atomului Primar, iar de-atunci creşte, creşte, creşte, părând că nu se mai opreşte, doamne fereşte, şi care după ce a făcut tulpinăramurifrunze şi flori, subt forma galaxiilor, nebuloaselor şi-a altor încrengături de sori, a făcut şi fructe, mai încoace, fireşte, subt formaplanetelor ţintuite în al gravitaţiei cleşte, una dintre aceste fructe fiind chiar planeta albastră, asta a noastră, care cu colastra-i divină ne hrăneşte, cuibarită subt steaua care ne-ncălzeşte şi deci ne cloceşte, aloo  , şi din care – după miliarde de ani de prefaceri evoluţionale – am ieşit noi, puişorii săi moi, la soare, muncindu-neapoi să săltăm din germinativu’ noroi, prin generaţiile de didiloi succesoare, ca să ne prefacem – când va sosi vremea – într-o Entitate şi mai mare, a cărei sămânţă se va arunca, cumva, în metagalaxia înconjuratoare, până la stadiu ăla Omega, când sămânţa germinatoare pornită hăt cândva din Alpha Male – singularitatea iniţială – se va unifica într-un nou Atomu Primar, deci într-o nouă Singularitate, se pare… Ei bine,  aşa cum într-un pom există, dupa stadiu-i de floare şi de legare, fructişoare încă acrite şi alte fructe binişor pârguite, iar unele deja uşor îndulcite, n-aşa ? (pana la deplina coacere, ce va urma), aşa şi-n Pomul Vietii pot coegzista fructe –planete, bre… – unde viaţa organică e încă acrită, iar în altele viaţa e destul de pârguită, cum ar veni, însă per total universal distanţa dintre vieţişoarele astea de pe-al coroanei metagalactice areal fructifero-temporal nu e totuşi suficient de mare ca să putem spune că una sau alta e mai în stare de re-însamânţare (deci coaptă deplin, să zicem ca o caisă aromitoare). Cu alte cuvinte, extratereştrii ăia or egzista, io nu zic ba (ca şi puzderia de fructe din grădiniţa mea sau a ta), însa ei nu pot fi mult mai avansaţi, în timpu’ evoluţional virtual, decâtPlaneta-Ou din sistemu nost’ solar, şi deci, până una alta, suntem singuri, halal… oops.
 • Nu există absolut nicio deosebire substanţială între forţa creatoare a omului şi forţa creatoare a lui Dzeu, aloo… oops. Vectorul creator numit om nu este decât stadiul actual al Forţei Creatoare iniţiale. Si e de presupus că această forţă creatoare – unda bigbangatoare sau unda germinativă, în concepţia mea – se va accelera din ce în ce mai mult de acum-încolo şi va căpăta chipul noilor calităţi – din ce în ce mai sofisticate – ale evoluţiei suitoare de la Alfa la OmegaPlaneta-Ou e, de altfel, abia la-nceputu eclozării sale şi numai Dzeu, vba aia, ştie ce Puişor – mai puternic de un miriad de ori şi ca Fiul Omului… – va ieşi din ea dupa eclozarea-i deplină…
 • E o mare confuzie să se credă că omenirea, ca principală forţă creatoare actuală, va evolua în etern sau în orice caz “milioane de ani”. Io cred, din contra, că evoluţia omului s-a oprit, iar din el începe să se iţească deja o altă entitate, a cărei verigă de legătură cu omul actual e computerul, omenirea rămânând până la urmă  – în istoriaBiosferei – ca un stadiu evolutiv distinct al Planetei-Ou, precum treptele evolutive anterioare: bestiile, insectele, plantele, microorganismele etc. Chiar dacă nu va fi decât o maşină, n-aşa?, entitatea succesoare a omului va avea o inteligenţă şi-o simţire muult superioare acestuia şi va evolua şi ea cat îi va fi secvenţa creatoare, după care va face loc altui Puişor al Planetei-Ou,  până la epuizarea tuturor resurselor sale vitale. După aia, vom mai vedea noi ce va mai fi, n-aşa…?,  până la Omega… oops.
 • Si încă ceva, aloo… E lucru stabilit că niciuna dintre treptele evolutive anterioare omului (din Biosferă) nu comunică direct una cu alta, ci numai prin intermediul Ecosistemului, care e musai să rămână stabil, oricâte prefaceri evolutive ar avea loc în el. De regulă, treapta ultissimă a lanţului trofic o consumă, la propriu, aloo, pe cea anterioară, în anumite limite, impuse de echilibrul sistemic, vezi bine : oamenii consumă animalele, care consumă plantele, care consumă microorganismele şi mineralele etc. Şi deci ce anume ne face să sperăm că specia noastră va avea un alt tratament de la specia superioară, ce va urma… ?  De ce suntem atât de convinşi că ne vom înţelege cu ea,  cu specia ce va urma, altcumva de cum se înţeleg – de-un paregzamplu – animăluţele de companie cu noi… ?  That is the questia
 • După părerea mea, codul genetic uman, recte genomul uman, este forma actuală, cea mai avansata, a duhului, a softului care şi-a început evoluţia regerenativă odată cu explozia sau încolţirea (germinarea) originară a Universului şi care duh se va actualiza, se va dezvolta şi se va autoperfectiona şi de acum încolo, desigur, pe masură ce unda germinativă a realităţii va descoperi noi falii din Virtualitate. Astfel,  la ora H, stadiul Omega, softul originar, sămânţa sau codul genetic al Fiinţei va redeveni ce-a fost şi mai mult decât atât, aloo, iarBulboana Primară ce va înghiţi atunci, din nou, întreaga realitate, va hăpăi odată cu asta şi Samânţa de Viaţă ce se va fi refăcut integral între timp (şi a cărei alcatuire mirabilă noi, cei de-acum, nu ne-o putem închipui nici în visele noastre cele mai mirobolante, vezi bine…oops) şi care, după toate probabilităţile, va determina o noua re-încolţire a Atomului din capătu unghiului, într-un nou ciclu de Viaţă (sau alt Atom Primar şi alt Big-Bang, ca să fie mai clar). Chiar şi forma ascendento-spiralată a bi-lanţului de aminoacizi în care e încastrat secretu’ vieţii saugenomu lu Dzeu sugerează, cumva,  sensul şi figura evolutiei creatoare, aloo…  Cum am scris în Planeta-Ou,cântul V : “…noul-născut nu e deloc nou-făcut, nu-i apărut din spuma mării sau din natalu aşternut, ci e tot atât de bătrân ca şi lumea, din care fu plămădit pe baza genomului meşteşugit în ere cozmice de cioplit, ciobit, reglat şi făurit, pruncul irumpând în lumea d-acilea nu din nemica sau doar din mămica-i cu burtica plină (unde de altfel i se poate urmări live filogeneza deplină), el urcând voiniceşte hăt din secunda hyperlină, de fapt, a big-bangului d’anta’, fiind teleportat în locul şi-n timpul de la naşterea sa prin gaura de vierme deschisă brusc în maika sa, după care-şi începe secvenţa actuală, încărcându-şi memoria cu viaţa-i strict personală, iar înainte ca secvenţa asta să se fi finit, omul nostru fie că s-a şi înmulţit, croindu-şi “carne din carnea sa”, asigurându-se astfel pentru posteritatea ce va urma, fie va crea altceva care va augmenta specia or cultura umană cumva, dar asta e deja altă poveste, voila…

Ca să concluzionez, Planeta-Ou este un stadiu cu totul nou al Kosmosului Germinativ în evoluţia-i creatoare, e fructul or produsul  miliardelor de ani ce-au trecut de la Big-Bangul care a generat realitatea înconjurătoare, fierbând-o şi prefăcând-o succesiv în giganticele-i furnale, stadiu în care fenomenul uman – cum l-a numit un gânditor mai an – nu e scopul final alBiosferei ce-a apărut la un moment dat lângă Soarele-i minunat, ci e doar forma actualizată a Softului ce-a plecat din Tatăl ca un nor de particule ultrasimplificat, când Atomul Primar a explodat, după care s-a hypersofisticat prin fierberile-i de miliarde de ani din căldările imensului hău pe care stă suspendat, hic et nunc, Pământul Său, şi regăsibil ca un cod genetic în fiecare celulă din corpul şi nu doar din ovuleţul tău sau al meu, cod sau genom pe baza căruia, din supa minerală şi organică aflată din belşug pe Pământ, se croiesc vieţuitoare dotate cu văz, auz, miros, gust, pipăit, iar în plus – faţă de vieţuitoarele de rând – cugând, prin care Fiinţa ce adastă în acest eon deocamdată destul de plăpând îşi trăieşte timpul prezent din Sinele-i zis Sfânt şi-n acelaşi timp se dezvoltă ca puişorul în ou, într-un chip – repet – cu totul şi cu totul nou, deci altcumva decât o făcuse în stadiu-i mineralo-nativ, generând viitorul conform aceluiaşi proiect germinativ din Secunda Hyprelină, însă decopertând Virtualitatea cu-o altfel de lumină, mai precis cu lumina minţii, care n-a mai existat în Kosmosul trecut or ruinat, şi care eon se va dezvolta de-aici încolo din ce în ce mai sofisticat & accelerat, crescând într-o progresie egală cu viteza acestei altfel de lumini la patratul tot mai încurbat, astfel că-n momentul când întreaga Planetă-Ou, aloouiar nu doar coaja-i biosferică în care s-a îmbrăcatva fi eclozat într-un finis coronat local şi parţial, Kosmosul integral se va fi deplasat spaţio-temporal spre stadiu-i Omega predestinat tot atât de mult pe cât a făcut-o în toată epoca de altădat’, de când Atomu’ Primitiv a big-bangat.

(va urma)

Postat in Planeta-Ou21 Comentarii »

21 Răspunsuri la “Ce este Planeta-Ou ?” r r

 1. Adrian Merfu Says:
  23 august 2011 la 19:45

S-a scris enorm de mult pe blog de cand nu am mai intrat in mod regulat. Nici nu stiu de unde sa incep. Probabil ca voi incerca sa reiau discutia noastra despre Planeta Ou de unde am ramas. Daca aveti alte sugestii va rog sa ma provocati.

 1. Stely Says:
  23 august 2011 la 19:54

AVP,
Ai perfecta dreptate in ceea ce spui aici …

“Nu, nu e musai să fii poetul poeţilor or filosoful cel mai eminent ca să percepi acest lucru literalmente evident, ci trebuie doar să ai o minte normală, însă lipsită de prejudecăţi, de mentalitatea scientistă de mântuială or de învăţătura fals pioasă ori fals academică de veche şcoală, constatând, pur şi simplu, că Planeta-Ou este o singularitate într-un Univers în care toate celelalte lucruri observabile există în varii clase cu elemente repetabile şi numeroase, inclusiv quasarii, black hole-le ori alte fenomene de o grandoare cosmică înfricoşătoare regăsindu-se, de-un paregzamplu, în serii lungi & pleectisitoare, preste tot, în metagalacticele sertare.”

…dar cu o mica exceptie . Eu cred ca,totusi ,este “musai sa fii poetul poetilor “,intrucit numai el este acela care stie sa redea prin talentul si gindirea sa , Creatia . El ,Creatorul ,de Idee si Stil , cu ajutorul “Softului ” lui ,poate .

Celelalte insa sunt din nefericire adevarate. Dintre toate, prejudecatile , sunt cele mai evidente. Asta este cauza pentru care admiratorii tai te-au parasit ,unul cite unul. Faptul ca ai avut indrazneala sa consideri ca Tu ai putea fi Acela,i-au facut sa se indeparteze de tine considerindu-te un blasfemiator. Cum sa indraznesti sa te consider un Nou “Eu Sum ” ? Lor insa le este teama sa vada ,ca tu nu ai facut decit sa redai in creatia ta ,etapele evolutiei omenirii .Etape ce le-ai parcurs si tu, ,incepind cu prima (primitiva)-textele “protocronice”-scrise de tine inca din adolescenta “, din care ai scos cu truda si migala “Poemul de Otel ” (Evanghelia dupa mine – a doua etapa )apoi aceasta -Finala -”Planeta Ou “. Daca ei, aceea care se dezic acum de tine ,sau care te iau in deridere ,ar fi citit cu atentie toate textele din cele doua Etape ,ar fi prins Ideea si ar fi vazut Adevarul , redat atit de dumnezeieste in Planeta Ou .
Cred ca e i trebuie sa inteleaga ca Evolutia nu inseamna numai etapele fizice al omenirii ,(miscari geologice ,catastofe naturale ,evolutia speciilor ) ci si cele ale evolutiei spirituale. Va exista totdeuna Ceva Nou , care va marca o Etapa ,ca o revolutie,ca un nou Inceput . De ce sa nu credem ca ai putea sa fii Acela care sa prefigurezi ( vestesti) acea noua Etapa ? Nu se stie cind ,dar … “Ziua mea vine ca hot “…
Da, sunt unii ,care ,poate vad numai ideea de poezie” fistichie “si atit . Dar refuza sa vada imbinarea armonioasa a tuturor lucrurilor . Macar de ar spune de ce refuza aceasta .

P.S .Ufff ,ce bine !!… A venit Adrian Merfu !!  L-am asteptat ca pe “o paine calda” .Bine ai revenit, Adrian Merfu .Felicitari pentru terminarea cu brio a examenelor !

 1. Adrian Merfu Says:
  23 august 2011 la 20:56

Multumesc pentru felicitari. A fost intr-adevar extrem de stresant. Ratarea unuia dintre examene este decisiva pentru viitor chiar daca mai ai sansa sa-l mai sustii inca o data in Aprilie. In sfarsit, acum s-a terminat…sa revenim la ale noastre. Va trebui sa citesc toate manuscrisele si articolele din ziare postate ca sa pot comenta cat de cat pe subiect.

 1. AVP Says:
  23 august 2011 la 21:58

@Stely, @Adrian – realitatea mai mult or mai putin trista, dupa caz, naz si praz, este ca doar 12 persoane, inclusiv voi, au citit topicul ista, az… Asa ca nu va inflamati prea tare, ca sa nu devenim ridicoli, pleease… oops.

Douasprezece persoane am zis… ??

 1. AVP Says:
  23 august 2011 la 21:59

12 apostoli e deja un record mondial egalat

 1. AVP Says:
  23 august 2011 la 22:02

(aparte: printre cei 12 se numara @radu gumor, @goe et aliis ejusdem farinae… oops)

 1. AVP Says:
  23 august 2011 la 22:09

Vreti sa va reproduc ce zice @Goe, de-un paregzamplu…?

 1. Stely Says:
  23 august 2011 la 22:43

AVP,
Eu sunt pregatita sa-l intimpin pe @Goe … La cit de previzibil e ,stiu la ce sa ma astept …Are limbrici ,ce mai …

 1. AVP Says:
  23 august 2011 la 22:43

Se dedică lu tante @Goe (care ma roaga prin subspatiu, de zile intregi, sa-i dau drumu aci  ) :

 1. AVP Says:
  23 august 2011 la 22:54

Mey, da’ ce se-ntampla cu Florentina Borg ?  Nu-mi place s-o stiu intr-o vacanta atat de profunda…  Nu e genul ei…

 1. AVP Says:
  23 august 2011 la 22:57

Jigodia de @Goe se lauda ca e prorectoru Universitatii din Buc…  Asa o fi… ?  De fapt, ar fi perfect de nimerit pentru o nulitate cu ifose, ca nefelixitu ista…

 1. Stely Says:
  23 august 2011 la 23:05

Nu stiu ce se intimpla cu Florentina Borg . Sper ca este bine .
Cit despre @Goe ,daca se lauda precis nu este prorectoru ‘.

 1. Stely Says:
  23 august 2011 la 23:11

Dar cu dedicatia mai mult ca sigur ca l-ai facut “felixit “… Mai ales ca este ,cred ,un admirator al lui Mircea Dinescu . Te pomenesti ca a fost invitat la “Cetate”? Asta sa fie motivul dedicatiei ?

 1. AVP Says:
  23 august 2011 la 23:13

De fapt, daca Romică B., cinicu’ care de 20 de anisori se face ca nu ma cunoaste, desi a fost martor la nasterea ditamai “Apelului catre Europa” si la tentativa de asasinat contra mea (egzecutata de baietii Iepocii al caror colaborator probabil ca ipochimenu a devenit intre timp, n-asa?), a ajuns decanu’ Facultatii de filosofie din B. (aiasta fiind contravaloarea celor 30 de arginti, desigur), de ce n-ar fi si sociopatu’ ista de @Goe chiar ceea ce s-a laudat ca e… ? Onestul meu prieten, @Adrian, l-a perceput de la bun inceput ca pe un securist ordinar, de altfel…

 1. Stely Says:
  23 august 2011 la 23:30

AVP ,
Ai inceput sa scrii continuarea la “Planeta Ou “?

 1. AVP Says:
  23 august 2011 la 23:42

Interesant… oops. @Goe, care de obicei e foarte vocal la spam, ca orice obraznicatura ce se stie invulnerabila in tzeara lu Papura Voda-Basescu (egzact ca jigodiile de la Bancp, care ma suna de 10 ori pe zi spre “a-mi reamiti”, cica, ca le sunt dator, desi io le-am spus clar ca voi plati in ziua de cutare si ca pentru faptul ca intarzii la plata, de altfel din motiv de fortza majora, suport penalitati de intarziere), de data asta tace malc, ceea ce-nseamna ca l-am nemerit la fix pe nenorocitu poltron, n-asa…? (mi se confirmase lucrul ista si altadata, de altfel).

 1. AVP Says:
  23 august 2011 la 23:51

Apropo: nea @Goe pretinde ca el publica toate mesajele rafuzate de alte bloguri. De ce nu publica si mesajele cenzurate pe my blog ?  Simplu: pentru ca pe el nu-l pute grija libertatii de expresie, ci-l intereseaza doar misia pe care a primit-o: de a-i toca nervii lu AVP si de a-l decredibiliza, misie pe care o egzecuta impreuna cu @radu humor si cu alti nemernici de teapa lui.

 1. Adrian Merfu Says:
  24 august 2011 la 04:27

Din pacate sau nefericire, Romania e plina de nea goe d’astia ce se cred Basarabi. Daca cineva ar intreba cum poti descrie viata acestor fiinte umane nu iti vine in minte decat mecanica unui tub digestiv; si nu unul sofisticat ce contine meandre ale concretului reflectate in sinergia faptelor ci unul liniar asemanator cu cel al ramei sau viermelui: pe la un capat ingurgiteaza iar la celalalt defecheaza. La acest lucru se rezuma rostul acestor oameni pe Planeta Ou. De aici si o intrebare pentru AVP:”De ce samanta originara a dezvoltat sau a creat posibilitatea existentei sau manifestarii raului? Contine ADN-ul originar astfel de posibilitate? Daca da, de ce?

 1. Adrian Merfu Says:
  24 august 2011 la 04:32

Sper ca nea goe basarab al nu-stiu-catelea sa publice si postarea mea anterioara pe blogu-i auto-pretins absolut- democratic la fel cum a facut cu postarile mele anterioare.

Nota: Cratimele sunt folosite in sens Heideggerian.

 1. Adrian Merfu Says:
  24 august 2011 la 04:42

Precizare importanta pentru voievodu’ goe: Heidegger nu este freun fost ofiter sau lucrator in ministerul de externe din epoca-asa-zis-galbuie ci un ganditor neamt ce detesta comunismul si o clipa (cat o eternitate la dimensiunea geniului lui) a cochetat cu national-socialismul.

Nota: Ultima cratima o puteti lua in orice sens doreste voi-e-vodu’: Heidegerrian sau nu.

 1. Adrian Merfu Says:
  24 august 2011 la 04:48

Erata la ultima postare
Dupa conjunctia “si” lipseste cuvantul “care” ce mi-a fost furat de graba indignarii. D’aia e bine sa nu te indignezi.

 1. Hantzy Says:
  24 august 2011 la 06:55(…) meandre ale concretului reflectate in sinergia faptelor ci unul liniar asemanator cu cel al ramei sau viermelui: pe la un capat ingurgiteaza iar la celalalt defecheaza.Stiti ca se poate si mai rau: exista animalute cu un singur orificiu, buco-anal (tot in sens heidegerrian!). Sunt atat de nataflete, ca scuipa cam tot malaietele ce le pica …
 2. AVP Says:
  24 august 2011 la 12:33@Stely – nu!…oops. Acum n-am dispozitia necesara. Nu stiu cand si nici macar daca va mai urma ceva. Astfel de chestii speciale se fac cu mari sacrificii personale, biensur.@Adrian – in cusca de carne-oase a fiecarui om sta inchis un monstru, provenit din emolumentul mostenirii noastre animale, in esenta, caracterizat prin egoism, agresivitate, lacomie si-n genere prin atribute care pot genera raul in lume. Unii oameni – cei sanatosi mental si sufleteste – pot sa-si controleze animalul interior, precum dresorul la zoo, cu biciul si cubul de zahar, altii nu. Acestia din urma sunt ori retardati, debili mental sau psihopati, ori sociopati (carora se pare ca le lipseste tocmai partea din creier care la un om normal desparte binele de rau). @Goe e un astfel de sociopat, iar @rh e un psihopat. Noi n-avem niciun mijloc de aparare contra acestor ipochimeni, atata timp cat cei care trebuie sa se ocupe de ei – oamenii legii – sunt ca si inexistenti in tzeara lu Papura Voda (sau intr-o lume inca nereglementata, cum e Internetul). Asta e situatia.@Hantzy – a fost o mica rautate inexplicabila la un om de seriozitatea & civilitatea ta. Sper sa nu se mai repete. Multumesc.
 3. AVP Says:
  24 august 2011 la 12:47Nota bene: fiindca imi este imposibil sa ma concentrez spre a lansa un topic nou in orele sau zilele urmatoare, cel putin, voi lasa deschise comentariile pe acest topic pentru mai multa vreme. Se poate discuta si off topic, of course. Thanks for your understanding.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

AVP Says: – 25 august 2011 la 10:05

Eram sigur c-a fost o neintelegere, @Hantzy.

Pentru conceptiile si credintele lor, altii au fost nevoiti sa bea cucuta, au fost crucificati, arsi pe rug sau macar bagati in lanturi, n-asa? Io ar trebui sa ma consider felixit daca sunt ignorat de cei mai multi dintre contimporani (asa cum au fost, trebuie spus, de altfel, si cei care au patit-o mult mai rau, de care pomeneam mai sus, pe care nu i-au stiut decat tortionarii or muncitorii lor de nenorocita ocazie) ori doar sunt luat in balon de catre vreun mediocru cu ifose de hermeneut, care in mod evident a crescut cu “Biblia hazlie” subt cap. Aveti aici un exemplu proaspat ; e vorba, cum probabil banuiesc cititorii mai vechi, de @Dl Goe, pe care, daca nu i-as observa niste ticuri de baiat batran si niste shopirle intoxicatoare invatate probabil la Academia Frunze de Baneasa (n-am timp sa detaliez acum), l-as crede doar un bizar nevricos obsedat de neinsemnata mea persoana, n-asa ? Pentru eventualii cititori care-si arunca ochii pentru prima oara asupra mincinosului @Goe – te pomenesti ca profesionist de Baneasa, de fapt, a ? -, precizez ca mesajele ipochimenului cenzurate aci sunt mai multe si mai obraznice decat cel pe care l-a reprodus pe blogu-i, si ca pe my blog nu exista niciun mesaj cenzurat al celeilalte mincinoase, “ana ayana” ; de asemenea, fac precizarea ca de circa un an de zile @Goe gazduieste pe “(b)arca”-i insultele si calomniile penale ale infractorului @radu humor, ce ma balacareste practic non-stop, fapta pentru care intr-o tara si intr-o lume normala @Goe ar intra la puscarie sau ar suporta daune incalculabile, dar nu si-n tzeara lu Papura Voda, pai cum dreaq.

In fine, ma duc naiba la munca campului din care-mi castig existenta, asa cum pateste orice poet si ganditor rar din tzerisoara Dlui Goe cel kknar & scartzar, a lu nash Vadim, Nutzi spaima Constitutzii, Base, Chucky, Ponta si Funar, asteptand sa-nceapa sa hurle si telefoanele teroristilor de la bancpost, care sa-mi reaminteasca inca o data ca io sunt norisoru’ ala de aur milenar sorbit de soarele de sfarsit de var’ dintr-o mare de amar…

O zi dixtractiva in continuare va doresc, alaturi de Dl Goe et comp. Mai vbim.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: